Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig uddannelse svarende til 120 ECTS. Uddannelsen er præget af stor grad af valgfrihed. Uddannelsen har 2 obligatoriske fag og et stort antal valgfag. Med kandidatuddannelsens opbygning og valgfrihed har du rig mulighed for at sammensætte din uddannelse, så den matcher dine karrieremæssige ønsker. Den juridiske kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 30 ECTS-point. På samme måde som bachelorprojektet har du her muligheden for at gå i dybden med en juridisk problemstilling, som interesserer dig særlig meget.

Studiestruktur

Studiestrukturen på kandidatuddannelsen er fleksibelt opbygget med udgangspunkt i 2 obligatoriske fag (Skatteret og Civilprocesret), som ligger på 1. semester, og et afsluttende speciale. Udover disse fag kan du selv bestemme, hvordan du sammensætter dine valgfag. Dog skal minimum ét valgfag være på fremmedsprog. Se fag og kurser i kursusbeskrivelserne på kandidatuddannelsen.  

Nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan opbygge strukturen på din kandidatuddannelse:

1. år 1. semester
2. semester

Skatteret (7,5 ECTS)

Kursusfag (i alt 30  ECTS)

Civilprocesret (15 ECTS)

 

Kursusfag (7,5 ECTS)

 

2. år

3. semester 4. semester

Kursusfag (i alt 30 ECTS)

Speciale (30 ECTS)


I løbet af din kandidatuddannelse har du gode muligheder for at give din uddannelse et tværfagligt præg. Du kan maksimalt tage 60 ECTS udenfor Det Juridiske Fakultet.

Du har også gode muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Det Juridiske Fakultet tilbyder en lang række engelsksprogede valgfag med internationalt perspektiv. Du kan også vælge at læse fra et halvt til et helt år af din kandidatuddannelse i udlandet. Opholdet kan arrangeres via en af fakultetets mange samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, eller du kan selv planlægge og sammensætte dit studieophold.

På kandidatuddannelsen kan du også tage projektorienteret forløb (15 eller 30 ECTS), hvor du får afprøvet din viden i praksis.

Undervisning

Kandidatuddannelsen i jura er et fuldtidsstudie svarende til cirka 37-40 timer om ugen. Cirka 8 af disse timer er skemalagte. Resten af tiden bruger du på at forberede dig i form af læsning eller sammen med din studiegruppe.

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der typisk er 30-40 studerende på et hold. Undervisningen lægger op til, at du deltager aktivt og tilegner dig juridiske kompetencer ved at arbejde med konkrete cases, der udspringer af juridiske problemstillinger.

Der udbydes både danske- og engelsksprogede fag. Et 7,5 ECTS fag har 28 undervisningstimer og et 15 ECTS fag har 56 undervisningstimer fordelt på et semester.