Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig uddannelse svarende til 120 ECTS. Uddannelsen er præget af stor grad af valgfrihed. Uddannelsen har 2 obligatoriske fag og et stort antal valgfag. Med kandidatuddannelsens opbygning og valgfrihed har du rig mulighed for at sammensætte din uddannelse, så den matcher dine karrieremæssige ønsker. Den juridiske kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 30 ECTS-point. På samme måde som bachelorprojektet har du her muligheden for at gå i dybden med en juridisk problemstilling, som interesserer dig særlig meget.

Opbygning

Studiestrukturen på kandidatuddannelsen er fleksibelt opbygget med udgangspunkt i 2 obligatoriske fag (Skatteret og Civilprocesret), som ligger på 1. studieår, og et afsluttende speciale. Udover disse fag kan du selv bestemme, hvordan du sammensætter dine valgfag. Dog skal minimum ét valgfag være på fremmedsprog.

Se fag og kurser i kursuskataloget.  

Nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan opbygge strukturen på din kandidatuddannelse:

1. år 1. semester
2. semester
  • Skatteret (7,5 ECTS)
  • Civilprocesret (15 ECTS)
  • Valgfri kurser (7,5 ECTS)

Vælg imellem (i alt 30  ECTS): 

  • Valgfri kurser 
  • projektorienteret forløb
  • udlandsophold

2. år

3. semester 4. semester

Vælg imellem (i alt 30 ECTS) : 

  • Valgfri kurser 
  • projektorienteret forløb
  • udlandsophold

  • Speciale (30 ECTS)

Undervisning

Kandidatuddannelsen i jura er et fuldtidsstudie svarende til cirka 37-40 timer om ugen. Cirka 8 af disse timer er skemalagte. Resten af tiden bruger du på at forberede dig i form af læsning eller sammen med din studiegruppe.

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der typisk er 30-40 studerende på et hold. Undervisningen lægger op til, at du deltager aktivt og tilegner dig juridiske kompetencer ved at arbejde med konkrete cases, der udspringer af juridiske problemstillinger.

Der udbydes både danske- og engelsksprogede fag. Et 7,5 ECTS fag har 28 undervisningstimer og et 15 ECTS fag har 56 undervisningstimer fordelt på et semester.

Valgfri kurser, Udlandsophold og projektorienteret forløb

I løbet af din kandidatuddannelse har du gode muligheder for at give din uddannelse et tværfagligt præg. Du kan maksimalt tage 60 ECTS udenfor Det Juridiske Fakultet.

Du har også gode muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Det Juridiske Fakultet tilbyder en lang række engelsksprogede valgfag med internationalt perspektiv. Du kan også vælge at læse fra et halvt til et helt år af din kandidatuddannelse i udlandet. Opholdet kan arrangeres via en af fakultetets mange samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, eller du kan selv planlægge og sammensætte dit studieophold.

På kandidatuddannelsen kan du også tage projektorienteret forløb (15 eller 30 ECTS), hvor du får afprøvet din viden i praksis.

 

Som jurastuderende har du mulighed for at tage på studieophold i udlandet både på bachelor- og kandidatuddannelsen. På kandidatuddannelsen kan du tage op til 1 års studier udenfor Det Juridiske Fakultet. Et studieophold er for mange kilde til nye og tværfaglige perspektiver på jurauddannelsen.

Du kan vælge at tage et udenlandsophold via Det Juridiske Fakultet. Vi har en lang række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter i både Europa, USA, Australien, Sydamerika og i østen.

Du kan også vælge at tage på et selvarrangeret studieophold. Det kræver noget mere forberedelse, end hvis du vælger et studieophold via fakultetets aftaler. Til gengæld bestemmer du selv, hvor i verden du vil placere dit studieophold.

En del studerende tager også et kortere studieophold hen over sommeren i form af et sommerskoleophold.

På kandidatuddannelsen har du også mulighed for at tage et projektorienteret forløb i udlandet.

Du kan samlet tage 60 ECTS-point af din kandidatuddannelse udenfor Det Juridiske Fakultet.

 

 

Du har mulighed for at tage et projektorienteret forløb (15 ECTS eller 30 ECTS) som led i din uddannelse.

Projektorienteret forløb kan gennemføres ved virksomheder, organisationer og myndigheder i både Danmark og udlandet.

At afprøve dine kompetencer i praksis i et projektorienteret forløb i løbet af studietiden er et meget nærliggende redskab til at få viden, erfaring og kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give dig nye perspektiver på din uddannelse, gøre dig mere bevidst om dine faglige styrker og kvaliteter samt hvad du vil bruge din uddannelse til.

For at sikre at der bliver en sammenhæng mellem det projektorienterede forløb og din øvrige uddannelse skal du, inden du starter på et projektorienteret forløb, have en vejleder, der hjælper dig med faglig vejledning, godkender den virksomhed eller organisation, du skal ud i, vejleder under forløbet og i forhold til den opgave du skal skrive i tilknytning til forløbet.
Undervejs i forløbet skal du have tid til at udarbejde en større skriftlig opgave, der knytter sig til dit forløb.  Du får en karakter for opgaven og  det projektorienterede forløb indgår som en del af dit studie.