Kontakt

Har du spørgsmål til optagelse, adgangskrav, frister, uddannelsens faglige indhold, udenlandsophold, studiemiljø, karrieremuligheder eller andet vedr. jurastudiet, kan du kontakte:

Studie- og Karrierevejledning
Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: (+45) 35 32 35 10
Mail: vejledning@jur.ku.dk

Se åbningstider

Har du spørgsmål til den digitale ansøgningsprocedure?