Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i jura.

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag, da supplering ikke muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

 

 

 

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger, af om der er ledige pladser:

  • Bachelor i jura - Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
  • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
  • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
  • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

*Som retskravsbachelor skal du starte på din kandidatuddannelse senest tre år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse.  Dvs. at der kan gå op til tre år (plus nogle måneder) fra du har bestået din bachelor, til du starter på din kandidatuddannelse uden du mister dit retskrav.

*Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag, efter at du har gennemført bacheloruddannelsen, og løber til (og med) sommeroptaget tre år efter. Blev du fx bachelor i februar, skal du senest søge om optagelse med start i september tre år og syv måneder efter.

Hvis du ikke er retskravsbachelor, kan du kun søge om optagelse én gang om året (med studiestart i september).

Se tidsfrister for optaget

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

 

 

 

Andre relevante danske eller udenlandske bacheloruddannelser på samme niveau kan give adgang til kandidatuddannelsen i jura, hvis de indeholder fag, der i indhold og ECTS-omfang ækvivalerer følgende kurser fra bacheloruddannelsen i jura ved KU:

  • 5 ECTS om retssystemet og juridisk metode
  • 30 ECTS om offentligretlige fag
  • 15 ECTS om EU-ret
  • 50 ECTS om formueretlige fag
  • 10 ECTS om strafferet

Du skal uploade ekstra dokumentation på ovenstående krav. Dokumentationen bruger fakultetet til at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Læs mere om ansøgning og optagelse.

Bemærk, at der er sprogkrav for ansøgere med udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab.

For udenlandske statsborgere

Hvis du vil følge kandidatuddannelsen på dansk, og du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B. Du skal have bestået  Studieprøven i dansk som andetsprog som udlændinge eller kunne dokumentere sprogkundskaber i dansk svarende til, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse

Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage Studieprøven inden studiestart eller dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B.

For nordiske statsborgere

Er du udenlandsk statsborger fra et nordisk land, skal du dokumentere, at du har bestået dit modermål på A-niveau og Engelsk B. Alternativt skal du have bestået Studieprøven, inden du begynder på uddannelsen.

Studieprøven

Studieprøven er rettet mod udlændinge eller danske statsborgere i udlandet, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser.

Læs mere om studieprøven i dansk

 

Der er begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen for ansøgere uden retskrav til kandidatuddannelsen. 

En opfyldelse af adgangskravene garanterer derfor ikke i sig selv optagelse.

Udvælgelseskriterier

Fordelingen af pladser sker på baggrund af karakterniveau og høje karakterer inden for fag vedrørende EU-ret og fag vedrørende et lands retssystem.  

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, jf. kandidat reglen

Ansøgere med retskravsbachelor optages først og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.

 

 

I vurderingen af adgangsgrundlaget til den kandidatuddannelse, som du søger om optagelse på, må der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse. Du kan altså ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.