Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i jura.

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag, da supplering ikke muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden dansk juridisk bacheloruddannelse
Har du en anden dansk juridisk bacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation. Dokumentationen bruger fakultetet til at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab
Har du en udenlandsk juridisk bacheloruddannelse eller en anden udenlandsk bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation. Dokumentationen bruger fakultetet til at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Læs mere dokumentation under ansøgning og optagelse.

Bemærk, at der er sprogkrav for ansøgere med udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab.

For udenlandske statsborgere

Hvis du vil følge kandidatuddannelsen på dansk, og du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B. Du skal have bestået  Studieprøven i dansk som andetsprog som udlændinge eller kunne dokumentere sprogkundskaber i dansk svarende til, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse

Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage Studieprøven inden studiestart eller dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B.

For nordiske statsborgere

Er du udenlandsk statsborger fra et nordisk land, skal du dokumentere, at du har bestået dit modermål på A-niveau og Engelsk B. Alternativt skal du have bestået Studieprøven, inden du begynder på uddannelsen.

Studieprøven

Studieprøven er rettet mod udlændinge eller danske statsborgere i udlandet, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser.

Læs mere om studieprøven i dansk

 

Der er begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen for ansøgere uden retskrav til kandidatuddannelsen. 

Er der flere kvalificerede ansøgere uden retskrav, end der er pladser, sker udvælgelsen for ikke-retskravsbachelorer ud fra karaktergennemsnit fra bacheloruddannelsen.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, jf. kandidat reglen

Ansøgere med retskravsbachelor optages først og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.