Retskrav og anden dansk uddannelse

 

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura skal du have en juridisk bacheloruddannelse, en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KU-net. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser.

Følg din ansøgning - log ind her

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

Dokumentation

Her under kan du se hvilken dokumentation du skal uploade når du søger ind på kandidatuddannelsen

 

Når du har taget din bacheloruddannelse i jura på KU, er du retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i jura, hvis du opfylder følgende kriterier:

 • Du har afsluttet din bachelor inden for de sidste tre år.
 • Du har taget din bacheloruddannelse på KU. Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.
 • Du ikke allerede har brugt dit retskrav ved tidligere at acceptere et tilbud om optagelse (Du bruger dit retskrav, når du accepterer et tilbud om optagelse).

Hvornår kan du søge?

Dit retskrav gælder i op til tre år* efter du har bestået din bacheloruddannelse. Som retskravsbachelor har du mulighed for at søge om optagelse to gange om året - i februar og i september.

*Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag, efter at du har gennemført bacheloruddannelsen, og løber til og med sommeroptaget tre år efter. Blev du fx bachelor i februar, skal du senest søge om optagelse med start i september tre år og syv måneder efter.

Dokumentation til din ansøgning

Følgende dokumentation, skal vi have modtaget fra dig indenfor ansøgningsfristen:

 • Eksamensudskrifter fra din bacheloruddannelse
 • Dokumentation for beståede fag og kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse eller er kandidat (jf. oplysningspligt).

 

 

 

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du skal uploade følgende bilag:

 • Eksamensudskrifter fra din bacheloruddannelse
 • Dokumentation for beståede fag og kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse eller er kandidat (jf. oplysningspligt).

 

 

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i jura, skal du have en relevant juridisk bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du se under udenlandsk uddannelse og statsborgerskab.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Fakultetet bruger din dokumentation til at vurderer, om du er kvalificeret til optagelse på kandidatuddannelsen i jura. Hvis du ikke uploader den nødvendige dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du skal uploade følgende dokumentation:

 • officiel udskrift af bestået uddannelse med dato eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.
 • oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.
 • kursus- eller pensumbeskrivelser
 • Engelsk B.

 

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se evt. brugervejledning til Ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.