Retskravsbachelor

Hvis du har taget din bacheloruddannelse i jura på KU, er du retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i jura, hvis du lever op til følgende kriterier:

  • Du har afsluttet din bachelor inden for de sidste tre år.
  • Kandidatuddannelsen er den naturlige overbygning til bacheloruddannelsens fagområde.
  • Du har taget din bacheloruddannelse på KU. Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.

Hvornår skal du søge?

Dit retskrav gælder i op til tre år* efter du har bestået din bacheloruddannelse. Som retskravsbachelor har du mulighed for at søge om optagelse to gange om året - i februar og i september.

*Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag, efter at du har gennemført bacheloruddannelsen, og løber til og med sommeroptaget tre år efter. Blev du fx bachelor i februar, skal du senest søge om optagelse med start i september tre år og syv måneder efter.

Læs mere om Uddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene.

Se tidsfrister og datoer.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KU-net. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser.

Følg din ansøgning - log ind her

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Følgende dokumentation, skal vi have modtaget fra dig indenfor ansøgningsfristen:

  • Eksamensudskrifter fra din bacheloruddannelse
  • Dokumentation for beståede fag og kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse eller er kandidat (jf. oplysningspligt).

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Vi anbefaler, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se evt. brugervejledning til Ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.