Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en kandidatuddannelse nu eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om genoptagelse, genindskrivning eller overflytning.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist for genoptagelse, genindskrivning og overflytning

 • 1. marts med studiestart 1. september. Ansøgningsportalen åbner 16. januar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du søger ind på en uddannelse, skal du opfylde alle adgangskravene, og der skal være ledige pladser på uddannelsen.

Du sender din ansøgning via Ansøgningsportalen. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Vi behandler ansøgningerne løbende, så hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i Ansøgningsportalen.

BEMÆRK: Du har et begrænset antal dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-mail.

 

 


Genoptagelse

Du skal søge om genoptagelse, hvis du har bestået mindre end 60 ECTS, som kan overføres til gældende studieordning på kandidatuddannelsen i jura, eller hvis dine kurser er taget på deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark. 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genoptagelse, hvis

 1. du har bestået mindre end 60 ECTS, som kan overføres til gældende studieordning på kandidatuddannelsen i jura

 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Hvis du har studeret på Københavns Universitet og vil genoptages på samme uddannelse, skal du være opmærksom på: 

 • det skal minimum være 5 måneder siden, du blev udmeldt. Du skal altså senest være udmeldt af uddannelsen 1. april for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.
 • hvis du blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen, fx fordi du ikke bestod 1. årsprøven, skal du søge om dispensation for det forhold, som du blev udmeldt på grund af. Dispensationsansøgningen skal uploades sammen med din ansøgning om optagelse eller genoptagelse.
 • dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.
 • du kan kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

For at søge om genoptagelse skal søge via ansøgningsportalen i den almindelige ansøgningsblanket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme heltidsuddannelse og her bestod, hvad der svarer til 60 ECTS, som kan overføres til gældende studieordning på kandidatuddannelsen i jura. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået kurser, som svarer til 60 ECTS, som kan overføres til gældende studieordning på kandidatuddannelsen i jura

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 5. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet, skal du af tekniske årsager benytte linket til 'Søg om overflytning' – din ansøgning vil dog stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme heltidsuddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 60 ECTS, som kan overføres til gældende studieordning på kandidatuddannelsen i jura.

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på samme kandidatuddannelse på et andet dansk universitet

 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 60 ECTS på kandidatuddannelsen i jura (jf. den gældende studieordning)

 3. Der er ledige pladser

 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.