Planlæg din kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i jura er normeret til to års studier. Der er stor grad af valgfrihed på uddannelsen, da du kun har to obligatoriske fag og et speciale. Det er derfor en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb. En studieplan kan hjælpe dig til at skabe overblik og synliggøre, hvilke fag du skal tilmelde dig hvornår.  

Sådan laver du en studieplan:

I arbejdet med studieplanen kan du også overveje om du:

  • vil specialisere dig i en bestemt retning?
  • vil kombinere din uddannelse med fag fra andre uddannelser?
  • vil du læse et semester i udlandet?
  • vil du tage et projektorienteret forløb, hvor du får mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis på en arbejdsplads?

Husk også at få tjekket hvornår der er ansøgningsfrist hvis du vil tage fag eller lave et projekt uden for jura.

Overvej også gerne, hvordan du har lyst til at engagere dig i det faglige og sociale studiemiljø.

Dine prioriteringer og mål vil sikkert ændre sig undervejs, så revidér gerne din plan hvert semester.

Kontakt Studie- & Karrierevejledningen, hvis du har brug for hjælp til at planlægge kandidatuddannelsen.

Det første semester og tilmelding til valgfag

Det er særligt vigtigt, at du hurtigt finder ud af, hvilke fag du skal følge det første semester.
Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag på kandidatuddannelsens 1. semester. Derudover skal du have et valgfag, som du selv skal tilmelde dig kort tid efter, du får svar på din ansøgning om optagelse.

Sammen med dit svar på din ansøgning om optagelse får du adgang til Københavns Universitets intranet, hvor du selv skal tilmelde dig dine fag. Fortsætter du direkte fra bacheloruddannelsen på Københavns Universitet, har du allerede adgang til systemet og kan tilmelde dig fag på kandidatniveau, når du er på det afsluttende semester på din bacheloruddannelse.

Fristen for tilmelding:

  • efterårets kurser er den 1. juni
  • forårets kurser er den 1. december.

Har du på dette tidspunkt ikke modtaget svar på din ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, vil du blive kontaktet om dine tilmeldinger.

Merit for afsluttede uddannelsesforløb på kandidatniveau

Når du er blevet optaget, kan du søge om merit for fag, du har bestået som led i et afsluttet uddannelsesforløb, f.eks. en afsluttet kandidatuddannelse. Du kan søge om merit for fag ved at udfylde en blanket om ansøgning om forhåndsgodkendelse eller endelig meritoverførsel, som du finder på KUnet, men du har ikke pligt til at søge merit for de fag eller kurser. Læs mere om merit for tidligere uddannelse.

Studiestart

Der er studiestart for alle kandidatstuderende i dagene op til at semesteret starter. Her kan du møde andre studerende, høre om uddannelsens opbygning, muligheder og det sociale liv på studiet.

Læs mere om studiestart.

SU

Læs mere om dine muligheder for at modtage SU på uddannelsen.