Udenlandsk uddannelse

Hvis du har en udenlandsk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, er nedenstående information relevant for dig.

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
  Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).
  Evt. ledige pladser: 1.-15. juni (svar sendes løbende og senest 15. august).

 • Studiestart 1. februar
  Ansøgningsfrist 15. oktober (åbent for ansøgning fra 15. august).
  Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Hvis du har overskredet tidsfristerne, har du mulighed for at søge om dispensation.

Sådan søger du om optagelse

Du skal oprette din ansøgning i ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag. Begynd din ansøgning i god tid. Læs brugervejledningen grundigt og hold den åben, mens du udfylder din ansøgning.

 • Begynd din ansøgning i god tid
 • Tjek, at du modtager en kvittering for din ansøgning
 • Log på ansøgningsportalen regelmæssigt efter din ansøgning - vi sender svar løbende.  

Hvis du ikke får afsendt din ansøgning inden ansøgningsportalen lukker skal du tage et screendump af skærmen, der viser fejlen. Send det til kaoptag@hum.ku.dk inden for 24 timer efter ansøgningsfristen.

Dine prioriteringer

 • Du kan søge op til tre uddannelser ved Københavns Universitet
 • Dine prioriteringer er bindende ved ansøgningsfristen og kan derefter ikke ændres
 • Du modtager kun ét tilbud om optagelse/betinget optagelse fra Københavns Universitet
  (Det betyder, at ansøgninger til lavere prioriteter bortfalder, når du bliver tilbudt en plads)
 • Du kan oprette yderligere tre ansøgninger, hvis der udbydes ledige pladser i 2. runde

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Hvis du ikke vedhæfter den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker i ansøgningsportalen. Husk at tjekke portalen

 

Det er påkrævet, at du uploader dokumentation for dine beståede fag og kurser, og/eller et diploma supplement. Dokumentationen for beståede fag og kurser skal indeholde en udførlig liste over de fag og kurser du har gennemført, og dine karakterer skal fremgå. Desuden skal de forskellige kursers antal point/timer kurset tæller også fremgå.

Det er ikke nødvendigt at konvertere karakterer eller point til det danske/europæiske (ECTS) pointsystem.

Bemærk at det kun er kurser på din bacheloruddannelse,som  tages i betragtning  i forbindelse med vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en certificeret oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse ved ansøgningsfristen, skal du vedlægge en liste over alle igangværende kurser samt tilmeldte eksamener.

 

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener.

Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

 

 

Du skal uploade dit bachelorbevis, eller tilsvarende dokumentation som bekræfter, at du har afsluttet uddannelsen. Bachelorbeviset skal være udstedt af din uddannelsesinstitution.

Vær opmærksom på, at vi også skal have dit bachelorbevis fysisk inden studiestart. Hvis du tilbydes optagelse, får du nærmere informationer om, hvordan vi skal have dit bevis.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt på et andet sprog, skal du uploade en certificeret oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse ved ansøgningsfristen, skal du vedlægge en liste over alle igangværende kurser samt tilmeldte eksamener.

Se mere under ovenstående punkt om dokumentation for beståede fag og kurser.

 • Bemærk: Vi skal have modtaget dokumentation for, at du har bestået din bacheloruddannelse senest 20. september (for optag med start i september) / 20. februar (for optag med start i februar).

 

Du skal uploade en beskrivelse af din bacheloruddannelse (fx et diploma supplement eller din studieordning). Beskrivelsen af din bacheloruddannelse er typisk offentliggjort på din uddannelsesinstitutions hjemmeside, eller udstedt i fysisk format af din uddannelsesinstitution.

Beskrivelsen af din bacheloruddannelse skal indeholde følgende:

 • Forudsætningen for at opnå bachelorgraden, deriblandt det estimerede antal år for fuldførelse ved fuldtidsstudie og nødvendige antal point/timer for at færdiggøre uddannelsen.
 • En beskrivelse af det nationale karaktersystem for din uddannelse. Du er ikke påkrævet at konvertere karaktersystemet til det danske/europæiske system.
 • En beskrivelse af målsætning og indhold af din bacheloruddannelse.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af beskrivelsen af din bacheloruddannelse behøver ikke være certificeret.

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af beskrivelsen af din bacheloruddannelse behøver ikke være certificeret.

 

Du skal vedlægge en beskrivelse af relevante kurser, som du har gennemført på din bacheloruddannelse.

Informationerne kan ofte findes og kopieres fra din uddannelsesinstitutions hjemmeside eller online kursuskatalog. Det kan også være udstedt som et separat dokument af din uddannelsesinstitution.

Kursusbeskrivelserne skal indeholde følgende:

 • Et kort referat af hvert enkelt kursus’ indhold og læringsmål
 • En litteraturliste/bibliografi for hvert enkelt kursus
 • Eksamenstype (fx skriftlig, mundtlig eller hjemmeeksamen) for hvert enkelt kursus 

Se et eksempel af en kursusbeskrivelse fra Københavns Universitet her.

Oversættelse af dokumentation

Vi accepterer original dokumentation som er udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Hvis din originale dokumentation er udstedt i et andet sprog, skal du uploade en oversættelse til engelsk, sammen med det originale dokument. Oversættelsen af kursusbeskrivelserne behøver ikke være certificeret.

 

 

 

Hvis du ikke er nordisk eller EU-statsborger skal du dokumentere dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas.

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) samt følgebrevet fra SIRI eller Udlændingestyrelsen til den digitale ansøgningsportal.

 

 

 

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Læs mere om Studieprøven under Adgangskrav

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

 

 

 

Verificering af bachelorbevis og andre dokumenter

Det er påkrævet, at alle optagede studerende fremviser originale dokumenter og bachelorbevis til verificering ved ankomst til Det Humanistiske Fakultet.

Københavns Universitet forbeholder sig retten til at verificere al information, som du har vedlagt i din ansøgning. Al forfalskning vil blive anmeldt til relevante myndigheder, og optagelse vil øjeblikkeligt blive ophævet.

Uddannelses- og ansøgningsgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal:

Hvis du vil vide mere om uddannelsesgebyr på uddannelsen, skal du skrive til kaoptag@hum.ku.dk.