Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Litteraturvidenskab > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på litteraturvidenskab sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab, hvis du er bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
  • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et andet dansk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab under forudsætning af, at de kan dokumentere, at de i løbet af deres bacheloruddannelse har oparbejdet grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer svarende til mindst 45 ECTS, hvoraf mindst 30 ECTS skal være komparative eller – hvis den studerende har bachelorgrad i et sprogfag – dække et andet sprogområde end hovedfaget.

Grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer omfatter litteraturanalytiske, litteratur- og kulturteoretiske samt komparative litteraturhistoriske kompetencer på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Dette kan eksempelvis ske gennem tilvalg i litteraturvidenskab eller i litteraturfag på andre sprogfag som f.eks. tysk eller dansk.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab under forudsætning af, at de kan dokumentere, at de i løbet af deres bacheloruddannelse har oparbejdet grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer svarende til mindst 45 ECTS, hvoraf mindst 30 ECTS skal være komparative eller – hvis den studerende har bachelorgrad i et sprogfag – dække et andet sprogområde end hovedfaget.

Grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer omfatter litteraturanalytiske, litteratur- og kulturteoretiske samt komparative litteraturhistoriske kompetencer på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Dette kan eksempelvis ske gennem tilvalg i litteraturvidenskab eller i litteraturfag på andre sprogfag som f.eks. tysk eller dansk.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene vurderes på lige fod med ansøgere, der på anden måde opfylder adgangskravene. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil pladserne blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante erfaringer beskrevet i et CV samt ud fra ansøgerens motiverede ansøgning. Der vil blive lagt vægt på alle fire grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer omfattende litteraturanalytiske, litteraturteoretiske, kulturteoretiske samt komparative litteraturhistoriske kompetencer på tværs af sprogområder, perioder og grænser.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).