Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
  • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis din bacheloruddannelse ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab under forudsætning af, at de kan dokumentere, at de i løbet af deres bacheloruddannelse har oparbejdet grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer svarende til mindst 45 ECTS, hvoraf mindst 30 skal være komparative eller – hvis den studerende har bachelorgrad i et sprogfag – skal dække et andet sprogområde end hovedfaget.

Grundlæggende litteraturvidenskabelige kompetencer omfatter litteraturanalytiske, litteratur- og kulturteoretiske samt komparative litteraturhistoriske kompetencer på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Dette kan eksempelvis ske gennem tilvalg i litteraturvidenskab eller i litteraturfag på andre sprogfag som f.eks. tysk eller dansk.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.