Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
  • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for litteraturvidenskab, hvoraf mindst 30 ECTS skal være inden for komparativ litteraturhistorie på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 1 (15 ECTS) og Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 2 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hvis den studerende har en bachelorgrad i et sprogfag, skal mindst 15 ECTS af de 45 ECTS dække et andet sprogområde end det studerede sprog.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.