Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
  • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for litteraturvidenskab, hvoraf mindst 30 ECTS skal være inden for komparativ litteraturhistorie på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 1 (15 ECTS) og Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 2 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hvis den studerende har en bachelorgrad i et sprogfag, skal mindst 15 ECTS af de 45 ECTS dække et andet sprogområde end det studerede sprog.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.