Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse med propædeutik, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i religionsvidenskab.

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i religionsvidenskab, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Ansøgere, der vurderes at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for religionsvidenskabelige kernefagområder (religionshistorie, religionssociologi, kristendomshistorie, og religionsvidenskabelig teori og metode), tages i betragtning til optagelse.

Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind: 

 

 

 

 

 

Du kan ikke supplere din adgangsgivende bachelor

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse med kurser fra Åbent Universitet eller lignende for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere, om du lever op til adgangskravene.

Dette er bestemt i Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, vil ansøgere med en bacheloruddannelse der automatisk opfylder adgangskravene, blive prioriteret først efter følgende kriterier:

  • Karakterer på bacheloruddannelsen
  • Længde på evt. pause mellem afsluttet bacheloruddannelse og tidspunkt for kandidatansøgning
  • Redegørelse for akademisk relevans

Herefter kan kvalificerede ansøgere med andre bacheloruddannelser optages og vil ligeledes prioriteres ud fra ovenstående kriterier. Der lægges desuden vægt på dokumenterede eksaminer, der opfylder de grundlæggende elementer i BA-studieordningens kompetenceprofil med propædeutik.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).