Studiemiljø

Studielivet er ikke kun selve studierne. På Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Religionshistorie er en del af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), hvor også asienstudier, øst- og sydøsteuropastudier og mellemøststudier blandt andre hører hjemme. Der er en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs af uddannelser for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Fagråd

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Emner kan fx være studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.