Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i religionsvidenskab bygger du oven på din viden om religionernes rolle i historie og nutid og om menneskers religiøse liv.

På baggrund af studier i selvvalgte religionsvidenskabelige områder samt analyser af en bred vifte af materiale og kilder (religiøs litteratur, kvalitativt interview-materiale, officielle dokumenter og visuelle repræsentationer) får kandidater i religionsvidenskab en blanding af fagspecifikke og generelle humanistiske, sproglige, analytiske og tværkulturelle kompetencer, herunder blandt andet:

 • Viden om teorier, metoder og emnefelter i religionsvidenskab.
 • Viden om centrale aktørers anvendelse og fortolkning af religion i historie og nutid.
 • Evne til at identificere behandle komplekse religionsvidenskabelige problemstillinger kritisk og analytisk.
 • Evnen til at fremlægge komplekse faglige ideer tydeligt, struktureret og selvstændigt.
 • Evnen til at formulere og vurdere akademiske argumenter på et nuanceret og komplekst niveau.
 • Evnen til at formulere og diskutere religionsvidenskabelige problemer i forhold til større, komplekse datamængder.

Jobmuligheder

Religionsvidenskab retter sig mod forskellige jobmuligheder. Da religion er et fag i gymnasiet, kan du vælge at blive underviser på gymnasiale uddannelser, men du kan også undervise på professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Dit specialiserede kendskab til religiøse gruppers dynamik og aktiviteter kvalificerer dig desuden til at arbejde som eksempelvis konsulent i danske og internationale virksomheder samt medier og kommunikation. 

Omkring halvdelen af kandidaterne fra religionsfagene er ansat inden for undervisning fx på gymnasier og inden for forskning. Den anden halvdel finder typisk beskæftigelse inden for offentlig administration, på museer, biblioteker og i erhvervsvirksomheder eller i forbindelse med bistands-, forenings- og organisationsarbejde.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra religionshistorie bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Nogle kandidater får arbejde på baggrund af deres generelle analytiske færdigheder og i mindre udstrækning på baggrund af deres specifikke viden om religion. Det kan fx være i kommunikations- og HR-afdelinger.

Eksempler på virksomheder

 • Gymnasier og professionshøjskoler
 • Biblioteker og arkiver
 • Museer
 • Journalistik og medier
 • Forlagsvirksomhed
 • Ministerier og anden offentlig forvaltning
 • NGO'er
 • Integrationsrelaterede virksomheder
 • Erhvervsvirksomheder

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.