Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra grundfagsstudiet. Uddannelsen består af syv fagelementer.

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg, seminarer, øvelser samt forelæsninger. Du har mulighed for at tone din uddannelse gennem tilvalgs- og specialiseringskurser.

Gymnasiesidefag

Der undervises i religion i gymnasiet, og religionsvidenskab kan kombineres med et andet gymnasiefag, så man får undervisningskompetence i begge fag.

En gymnasielæreruddannelse i religionsvidenskab og et andet fag består af 4 års grundfag (inklusive propædeutik) og 1 ½ års sidefag (90 ECTS). Du kan tage kandidatuddannelsen i religionsvidenskab med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget (45 ECTS).

Uddannelsens opbygning

Herunder kan du se studiestrukturen for de enkelte profiler, som de er opbygget, hvis du starter din uddannelse 1. september.