Forskning på faget

Forskningen i religionsvidenskab spænder over såvel historiske som moderne religioner og beskæftiger sig med både religionshistoriske og -sociologiske emner.

Kristendomshistorikerne har søgt at belyse især kristendommens tidligste periode, fra begyndelsen som jødisk sekt i kejsertidens Rom, hvor religiøse strømninger fra Øst og Vest mødtes og blandedes, til dens ophøjelse til statsreligion for hele imperiet. Studier af de bibelske teksters historie, deres vej fra den nære Orient til Vesteuropa indgår heri.

Eksempler på religionshistoriske emner: moderne islam, sufisme, muslimsk religiøs praksis, muslimske minoriteter i Skandinavien, forkristen nordisk religion, Vesten esoteriske traditioner, religion og videnskab samt samt religionsfilosofiske analyser af religiøse udsagn (religiøs sprogbrug), forestillinger og handlemåder, og behandlinger af religionskritik og strategier for religions-rekonstruktion.

Eksempler på religionssociologiske emner: forandringer i folkekirkens situation i dag, religiøse minoriteter i nutiden, religiøse litteraturformer i antikken religion og politik, græske fester og romerske præsteskaber.

Aktuelle forskningsprojekter

Flere større forskningsprojekter er knyttet til forskerne i religionshistorie: "Mange veje til modernitet. Sydøsteuropas transformation og osmanniske arv 1870 til 21ende århundrede", "Muslim Devotion" og "Vestens esoteriske traditioner". Det er regelmæssigt besøg af internationale kolleger som giver forelæsninger og medvirker i workshops og konferencer på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Helt aktuelle forskningsfelter i religionssociologien er nye projekter om folkekirkens status og religiøse grupper i Danmark som fx Jehovahs Vidner og Scientology og religion blandt danskere i udlandet. De ansatte skriver jævnligt artikler og anmelder videnskabelige værker i det danske tidsskrift Religionsvidenskabeligt Tidsskrift og de fællesnordiske religionsfaglige tidsskrifter Chaos og Nordic Journal of Religion and Society. Afdelingen får desuden besøg af udenlandske forskere.