Studiemiljø

Tysk sprog og kultur er en del af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og bor derfor sammen med fagene engelsk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk og brasilianske studier samt interkulturelle markedsstudier.

Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videnbegærligt og vidensudvekslende sted at være.

Instituttet tilbyder studie- og karrierevejledning, læsepladser, specialepladser og et righoldigt bibliotek, der dækker både brede og specifikke fagområder. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

Studiestart

Når du starter på uddannelsen, står studievejledningen for et studiestartsarrangement, og dine undervisere giver dig den nødvendige information for at komme godt i gang med uddannelsen. Der lægges op til faglige diskussioner om arbejdsformer, fagligt udbytte, specialeproces, karriereoplæg og lignende. Der holdes et mindre arrangement i januar og et større arrangement i september.

Faglige og sociale arrangementer

På tysk sprog og kultur er der mange faglige og sociale arrangementer for alle studerende på tværs af årgangene:

  • "Tyske fredage" er forelæsninger med gæsteforskere fra de tysksprogede lande og Danmark. Forelæsningerne er er åbne for alle årgange og er et godt forum at mødes i og få indblik i aktuel forskning og ny viden om tyske forhold.
  • 1. semester arrangerer årets julefrokost for faget. Der holdes også jævnligt tyske brætspilsaftener og café.

Café

I Ambassaden kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre fag. Caféen drives af cafélogen bestående af studerende. Cafélogen sørger desuden også for at arrangere fester nogle gange om året.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Tysk Alumneforening, der er for både nuværende og tidligere studerende. Foreningen står for en række arrangementer hvert år fx specialebar, karriereaften, filmvisninger og ikke mindst den tyske årsfest. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådene.

Desuden er fagrådene med til at arbejde for et bedre studiemiljø gennem bl.a. sociale og faglige arrangementer for de studerende. Eksempler på dette kan være teaterture, fester, studieture og meget andet.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling, som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.