Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen itysk sprog og kultur:

  • Tysk sprog og kultur fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Tysk fra Syddansk Universitet 
  • Tysk sprog, litteratur og kultur fra Aarhus Universitet
  • Tysk Aalborg Universitet
  • Tysk fra Roskilde Universitet.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

  • mindst 60 ECTS, fra den adgangsgivende bacheloruddannelse, der har relevans for studiet af tysksproget historie, litteratur, kultur og tysk sprog

Læs om hvordan du søger ind

 

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i tysk sprog og kultur, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at bytte om på centralfag og sidefag.

Læs om hvordan du søger ind

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)