Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur tager to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du afslutter med at skrive et speciale.

Kandidatuddannelsen består langt hen ad vejen af valgfrie emnekurser, så du har mulighed for at tone din uddannelse, så den får det fokus, du ønsker. Det kan være litteratur, sprog eller historie/kultur. Alle starter med et obligatorisk kursus i avanceret oversættelse, hvor der er fokus på  at videreudvikle din skriftlige sprogfærdighed og oversættelseskompetence.

 Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Du kan også sammensætte din erhvervsprofil ved at vælge tilvalgskurser på op til 30 ECTS, som du tager uden for faget.

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at komme i et projektorienteret forløb eller læse et semester i udlandet. Det anbefales at planlægge dette i god tid i samarbejde med en studievejleder og evt. en underviser.

Læs mere om projektorienteret forløb og  udlandsophold.

Opbygning

Nedenfor kan du se studieforløbet på kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur. 

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.