Hvorfor læse jura? 

Jura styrer alle områder af samfundet, lige fra trafikregler til abortlovgivning. Som jurastuderende lærer du om retssystemet, og hvordan love anvendes og fortolkes i praksis. Du bliver trænet i at løse juridiske problemstillinger og argumentere for dine løsninger.  

Hvad kan jeg blive?

Med en bachelor i jura kan du fx søge ind på kandidatuddannelsen i jura. Herfra kan du uddanne dig videre til advokat. Du kan også arbejde som jurist inden for offentlig administration, politi og retsvæsen, NGO'er og den finansielle sektor, eller du kan blive forsker og underviser inden for det juridiske felt.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen er normeret til 3 års studier på fuldtid. Du arbejder med forskellige grene af juraen, og du får kendskab til juraens grundlæggende metoder. Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser samt 2-3 valgfrie kurser på 5. semester.

Opbygning

I løbet af uddannelsen vil du møde grundlæggende emner som:

 • Privat- og formueret, hvor du bl.a. lærer om erstatning, indgåelse af kontrakter og aftaler
 • Forfatningsret, hvor du lærer om magtfordelingen i Danmark og i EU samt om individets grundlæggende rettigheder over for staten
 • Strafferet, hvor du bl.a. får indsigt i regler om kriminalisering og sanktionering af lovovertrædelser
 • Retsfilosofi og retssociologi, hvor du stifter bekendtskab med videnskabsteori og møder juraens moralske og politiske elementer

På 5. semester kan du tage kurser med juridisk relevans på andre uddannelser i Danmark, tage på udlandsophold eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en afgrænset juridisk problemstilling og samtidig får afprøvet de kompetencer, du har lært i løbet af bacheloruddannelsen. 

 

 

Bacheloruddannelsens opbygning på 2017-studieordningen

1. semester 2. semester
1. år
 • Retssystemet og juridisk metode
 • Familie- og arveret
 • Strafferet og straffeproces
 • Individets grundlæggende rettigheder
 • Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret
 • Erstatning og kontrakt

2. år

 • EU-ret
 • International Law
 • Obligationsret
 • Forvaltningsret
 • Tings- og kreditorret
3. år

Vælg imellem:

 • Valgfri kurser
 • Udveksling
 • Projektorienteret forløb
 • Retsfilosofi og retssociologi
 • Retshistorie
 • Bachelorprojekt

Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte kurser i Københavns Universitets kursuskatalog.

Undervisningen på bacheloruddannelsen i jura

Undervisningen på BA i jura foregår primært på hold med ca. 35 studerende. Holdene er inddelt i mindre studiegrupper, og du vil komme i gruppe med 4-6 medstuderende. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til undervisningen ved at arbejde med konkrete cases og opgaver.

Undervisningen tager afsæt i konkrete juridiske problemstillinger. De kan være tværfaglige eller fokusere på centrale begreber indenfor juraen. Der er fokus på dialog og feedback, og arbejdsformerne veksler typisk mellem oplæg fra underviseren og studiegrupperne og diskussion på holdet. For at få det optimale udbytte af undervisningen, skal du deltage aktivt.

Ud over undervisningen på holdet og arbejdet i studiegruppen, vil der på alle kurser være enkelte forelæsninger med op til 300 studerende. Her bliver du introduceret til de juridiske fagområder. Her der tale om et rent oplæg fra underviser.

 

 

Se video om juridisk metode med professor i jura Karsten Naundrup Olesen:

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i jura. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som jurist skal du være med til at identificere og finde løsninger på de retlige udfordringer, som vores samfund møder. Du skal kunne analysere en sag, identificere det relevante lovgrundlag, vurdere risici og potentialer og kunne kommunikere de juridiske muligheder til andre.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som bachelor i jura kan du:

 • Anvende den juridiske metode til at afdække gældende ret inden for et retligt reguleret område
 • Løse konkrete, retlige tvister
 • Konstruere og dekonstruere juridiske argumenter
 • Rådgive om retlige problemstillinger
 • Identificere og afgrænse retsvidenskabelige, -historiske, -sociologiske og -filosofiske problemstillinger
 • Overskue komplekse regelsæt og deres placering i retssystemet
 • Reflektere kritisk over konkrete juridiske afgørelser og mere teoretiske spørgsmål om juraens samfundsmæssige rolle
 • Selvstændigt planlægge, håndtere og styre juridiske arbejdsopgaver samt medvirke til at formulere konkrete løsningsforslag inden for en given tidsramme
 • Selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser på bachelorniveau

 

 

Bacheloruddannelsen i jura giver direkte adgang til:

Du kan også læse videre på:

Arbejdsmarkedet for jurister er langt hen ad vejen indrettet efter, at man skal have en kandidatgrad. Med en kandidatuddannelse i jura kan du varetage mange forskellige opgaver inden for det juridiske felt.

 

 

Med dit bachelorbevis i hånden vil du kunne søge stillinger som ba.jur. Størstedelen af vores ba.jur. vælger alligevel at læse videre, da det kun er en lille procentdel, der får en fast stilling med en ba.jur. Størstedelen bidrager til samfundets problemløsning i kraft af et studiejob ved siden af deres kandidatuddannelse i jura.

Arbejdsmarkedet for jurister er langt hen ad vejen indrettet efter, at man skal have en kandidatgrad. Med en kandidatuddannelse i jura kan du varetage mange forskellige opgaver inden for det juridiske felt. Jurister ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet og kan fx arbejde i:

 • Den offentlige administration
  Stat, kommuner og regioner
 • Advokatbranchen
  Privat virksomhed
  Titlen som advokat opnås gennem et tre-årigt fuldmægtigforløb i en advokatvirksomhed efter cand.jur.
 • Politi og retsvæsen
  Politikredse, anklagemyndigheden, domstolene
  Titlen som anklager og dommer opnås gennem et tre-årigt fuldmægtigforløb efter cand.jur.
 • Den finansielle sektor
  Banker, forsikringshuse, pensionsselskaber
 • Branche-, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
  Fagforbund, brancheforeninger, patientforeninger
 • Forskning og undervisning
  Universitet eller anden undervisnings- eller forskningsinstitution, Ph.d.-forløb og specialisering inden for et afgrænset område af juraen.

 

 

Hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i jura efter din bachelor, åbner det for muligheden for at tage en ph.d.-uddannelse efterfølgende. Hvert år optages omkring 12-14 studerende på den 3-årige juridiske ph.d.-uddannelse.

 

Studieliv

Studiemiljøet på jura består af et væld af initiativer. Et af de væsentligste er dit eget bidrag! Uden de studerendes aktive deltagelse og engagement, er der intet levende studiemiljø.

 

Der findes mange forskellige typer studerende på jura. Det afspejler sig bl.a. i et bredt udvalg af studenterorganisationer, der drives af engagerede studerende. De arrangerer debataftener, virksomhedsbesøg, fester, middage og seminarer og er altid glade for nye medlemmer!

At være medlem af en studenterorganisation er en god måde at få dig et netværk på studiet, samtidig med at du har det sjovt og dyrker en (ny) interesse. Du kan fx være med i løbeklubben, på fodboldholdet, Jurarevyen, vin- eller ølklubben, musikforeningen eller finansklubben, for at nævne et par stykker. Gennem studenterorganisationerne har du også mulighed for at arbejde med klima, diversitet og politik.

En gruppe studerende er også initiativtagere til fakultetets studentercafé, ParaKaffen. Her kan du drikke kaffe med dine medstuderende eller mødes med dem til et af de mange sociale og faglige arrangementer.

 

 

På Det Juridiske Fakultet har vi en ambition om kontinuerligt at udvikle vores uddannelser for at sikre relevans og innovation. Du kan vælge at give dit input ved at engagere dig i et af fakultetets mange råd, nævn og udvalg. Dem får du mere at vide om, når du starter på uddannelsen.

Som studerende kan du – ud over din undervisning – også deltage i et væld af gratis faglige seminarer, som fakultetets forskningscentre arrangerer. Hold dig opdateret ved hjælp af fakultetets kalender.

 

 

Det Juridiske Fakultet har hjemme på Søndre Campus lige ved Islands Brygge Metrostation. Campus deler vi med Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet, og snart også det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Søndre Campus er bygget med undervisning og forskning for øje og har gode, moderne faciliteter og mange læsepladser.

Centralt i juras bygning ligger Atriet, hvor du ud over læsepladser finder fakultetets opstillede bogsamling og mere end 100 specialepladser. I kantinen, hvor både studerende og medarbejdere spiser, kan du nyde din frokost, købe kaffe i cafeen Hava Java, eller du kan snuppe en velfortjent pause på en af tagterrasserne.

 

Se Søndre Campus

Undervisningen på jura foregår på Søndre Campus, der ligger på Islands Brygge på Amager. Det Juridiske Fakultet har ca. 4500 studerende, fordelt på bacheloren, to kandidatuddannelser og vores to efter- og videreuddannelser.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Mød de studerende

Hør podcast med Jonas, der læser jura

Det fedeste ved studiet er, at man får en værktøjskasse til at løse virkelige problemer med. Det kan fx være inden for familieret og skilsmissesager eller på et advokatkontor med erhvervsretlige problemstillinger.

Jonas, studerende på jura, fra KU Studieliv podcasten

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til undervisning? Hvor svært er studiet? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på jura.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om jura

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte Studie-og Karrierevejledningen på Det Juridiske Fakultet

Her ligger uddannelsen

Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Kort over Campus

Spørgsmål og svar om jurastudiet

 

Bacheloruddannelsen består primært af obligatoriske fag. På 3. studieår har du dog mulighed for at vælge valgfag og dermed tone din uddannelse i en bestemt retning. Vælger du efter din bacheloruddannelse at fortsætte på en af de juridiske kandidatuddannelser, vil du få yderligere mulighed for at specialisere dig

 

 

Bacheloruddannelsen i jura er på fuld tid, og i nogle perioder skal du forvente at bruge mere end fuld tid - for eksempel op til eksamen. Det tager tid at komme godt i gang på universitetet. Du skal derfor ikke forvente at have så meget tid til et job ved siden af studiet på 1. studieår. Fra 2. studieår er der mange, som finder studierelevant arbejde hos bl.a. offentlige myndigheder, på advokatkontorer og i større private virksomheder. 

 

 

Ja, på 5. semester (3. studieår) kan du tage et projektorienteret forløb, i en virksomhed eller organisation i Danmark eller udlandet. Se mere under undervisning og opbygning

 

 

På bacheloruddannelsen i jura er der obligatoriske studiegrupper med omkring 5 studerende fra samme hold. I studiegrupperne arbejder I med cases og fremlæggelser til undervisningen. I bestemmer selv, hvor meget tid I vil bruge, og hvor tit I vil mødes, men regn med 4-5 timer om ugen.

 

 

Der er cirka 12 skemalagte undervisningstimer om ugen, som er fordelt på holdundervisning og forelæsninger. Derudover skal du og din studiegruppe arbejde med cases og fremlæggelser til undervisningen, cirka 4-5 timer om ugen.

 

 

 

Du skal regne med at bruge omkring 3.500 kr. på bøger hvert semester. Du kan købe bøger både på nettet og i fysiske butikker. Flere steder tilbyder boghandlerne bogpakker med rabatordninger. Der er stor forskel på, hvad bogpakkerne indeholder, og hvad de koster. Tag altid udgangspunkt i kursusbeskrivelserne, hvor den relevante litteratur til kurserne er beskrevet, før du køber bøger. 

Når du begynder på studiet, vil du få nærmere information om køb af bøger, priser, og hvor du finder dem.

 

 

Ja, på 5. semester (3. studieår) kan du komme på udveksling. Se mere under Undervisning og opbygning

 

 

Ja, på 5. semester (3. studieår) kan du tage valgfri kurser. Se mere under Undervisning og opbygning.

 

 

Du skal sætte 15-20 timer af om ugen til læsning og forberedelse, ud over arbejdet i din studiegruppe.

 

 

Der er mange studenterorganisationer på jura, hvor du kan blive medlem eller være frivillig. Lige fra de studerendes kaffebar til revyforening, skakklub, løbeklub, ølklub eller politiske organisationer. 
Studenterorganisationerne arrangerer bl.a. fredagsbar, torsdagscafe, foredrag og arrangementer som fx film- og quizaftener.

Lignende uddannelser