Hvorfor læse østeuropastudier? 

Landene og folkene i Østeuropa spiller en stor rolle for europæisk politik og kultur. På østeuropastudier lærer du om områdets rige historie, kultur og dets forhold til resten af verden. Du specialiserer dig i Rusland, Polen eller Balkan med afsæt i sprogene russisk, polsk eller bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk. 

Hvad kan jeg blive? 

Dine sproglige kompetencer og viden om landenes samfundsforhold og kulturerne i området giver dig jobmuligheder bl.a. hos virksomheder, der arbejder i eller samarbejder med regionen, inden for undervisning, oversættelse og udenrigs- og sikkerhedspolitik. Du kan også arbejde med kommunikation, kulturformidling, journalistik eller sproglig rådgivning. 

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i østeuropastudier består af både obligatoriske fag og tilvalg, som er kurser, du vælger. Hvert fagelement tæller et bestemt antal ECTS-point. Bacheloruddannelsen i østeuropastudier varer sammenlagt 3½ år fordelt på 7 semestre.

1. år

1. semester 2. semester

Propædeutik A (15 ECTS)

Propædeutik B (15 ECTS)

Østeuropas historie og kultur (15 ECTS) Ruslands/Polens/Balkans historie og kulturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Oversættelse til dansk (7,5 ECTS)

Mundtlig kommunikation (7,5 ECTS)

Tekstforståelse (7,5 ECTS)

Skriftlig kommunikation (7,5 ECTS)

Østeuropas aktuelle forhold (15 ECTS) Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester (foregår i udlandet) 6. semester

Mundtlig kommunikation og tekstanalyse (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Valgfrit emne (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Undervisningen på østeuropastudier

Der er minimum 12 timers undervisning om ugen, og den foregår normalt på mindre hold og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og diskussioner. Undervisningen er forskningsbaseret. Læs mere om forskningen på faget.

På første studieår skal du have propædeutik, som er et intensivt, forberedende sprogindlæringsforløb. Du får grundlæggende forståelse for sprogets opbygning og bliver i stand til at læse lettere tekster, oversætte og føre en enkel samtale på dit valgte sprog. De propædeutiske kurser foregår på adskilte hold i hhv. russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Omkring halvdelen af bacheloruddannelsen fokuserer på at lære dit valgte sprog, mens den anden halvdel handler om at få viden om Østeuropas historie, kultur, litteratur og samfund. Se en beskrivelse af de enkelte fagelementer.

I nogle af kultur- og samfundsfagene undervises hele årgangen sammen, i andre er de helt eller delvis opdelt efter specialisering. Der vil både være forelæsninger og klasseundervisning, hvor de studerende deltager aktivt i diskussionerne og bidrager med oplæg i løbet af semestret. Jo længere du kommer i uddannelsen, jo mere vil du have mulighed for selv at vælge emner, der ligger inden for din sproglige og regionale specialisering i forbindelse med oplæg, opgaver og lignende.

 

 

Film om Østeuropastudier

Her kan du møde Mila, Anna og Anja, der har specialiseret sig i balkanstudier, polsk og russisk. De fortæller om hverdagen på studiet og hvad der er det bedste – og det sværeste – ved deres studie.

Balkanstudier

Polsk

Russisk

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i østeuropastudier. Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Når du læser østeuropastudier, får du særlige kompetencer, der knytter sig til det sprog og område, du vælger at specialisere dig i. Du studerer et slavisk sprog og følger sideløbende kurser, der vedrører regionens og dit valgte lands/områdes historie, kultur og samfundsforhold. 

Du vælger mellem:

 • Russisk
 • Polsk
 • Bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (balkanstudier)

Dine sproglige kompetencer og viden om landenes samfundsforhold og kultur i området giver dig jobmuligheder bl.a. hos virksomheder, der arbejder i eller samarbejder med regionen, inden for undervisning, oversættelse og udenrigs- og sikkerhedspolitik. Du kan også arbejde med kommunikation, kulturformidling, journalistik eller fx sproglig rådgivning. 

FAQ Karrieremuligheder

 

Du lærer at kommunikere på dit valgte sprog mundtligt og skriftligt og bliver i stand til at arbejde kritisk og analytisk med tekster på originalsproget, fx litteratur, avistekster og andre medieprodukter. Sproget baner vej for indsigt i landets samfundsmæssige, politiske og kulturelle forhold. Samtidig bliver du specialist i de særlige relationer mellem Danmark og Rusland, Polen eller Balkanlandene.

Du lærer at forstå den større sammenhæng mellem tekster og aktuelle begivenheder og processer, og du bliver trænet i at formidle din viden om østeuropæiske forhold til forskellige målgrupper, som fx virksomheder, medier og beslutningstagere.

En vigtig del af uddannelsen er et halvt års obligatorisk studieophold i dit studerede område på uddannelsens tredje år.

 • Du lærer at læse, tale og skrive russisk, polsk eller bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk og at oversætte tekster på originalsproget til dansk. Du kan desuden analysere og beskrive sprogets grammatik.
 • Du tilegner dig viden om Østeuropas og dit valgte lands/områdes aktuelle samfundsmæssige, politiske og kulturelle forhold i historisk perspektiv, herunder indsigt i litteratur og medier.
 • Du bliver trænet i at sætte begivenheder ind i en historisk kontekst, at sammenligne forskellige kulturer og formidle din viden til forskellige målgrupper. Eksempelvis lærer du at sætte sprog, kultur og samfundsforhold i relation til Danmark og at formidle forskelle og ligheder.
 • Du får evnen til at opstille og løse problemstillinger og til at forstå begivenheder i deres rette historiske kontekst.
 • Du lærer at tilgå dine opgaver analytisk og metodisk, at tilrettelægge en opgave og formidle dine resultater og viden til forskellige målgrupper.

 

 

 

 

De fleste bachelorer vælger at læse videre på en kandidatuddannelse.

De seneste års udvikling i Østeuropa har betydet, at interessen for regionen både politisk, økonomisk, kulturelt og mediemæssigt er vokset. Særligt relevante arbejdsområder er udenrigs-, sikkerheds- og energipolitik.

Forretnings- og turistlivet er blomstret op i adskillige lande i Østeuropa, og derfor vil viden om landenes samfundsforhold og kultur og dit kendskab til et af regionens sprog være værdifulde kvalifikationer i forhold til firmaer som eksporterer til området.

Kandidater der har specialiseret sig i østeuropastudier med fokus på Rusland, Polen eller Balkan arbejder bredt inden for undervisning, oversættelse, internationale organisationer, det private erhvervsliv, konsulentvirksomhed, kulturformidling, journalistik, sproglig rådgivning og interkulturelle relationer.
Læs mere om, hvad uddannede kandidater laver i dag.

Eksempler på hvor uddannede kandidater med specialisering i russisk, polsk eller balkanstudier har fundet arbejde:

 • Udenrigstjenesten
 • Efterretningstjenesterne
 • Ambassader
 • Private og offentlige sprogskoler
 • Dansk Kulturinstituts udenlandske afdelinger
 • Forlagsbranchen (redaktion og oversættelse)
 • Europæiske oplysningsforbund
 • Udlændingeservice
 • Institut for Menneskerettigheder
 • DIS Study Abroad in Scandinavia
 • Rejsebranchen
 • Uddannelsesinstitutioner (forskning, uddannelse, administration, HR, jura, dansk lektor i udlandet)
 • Eksportvirksomheder (tolkning, oversættelse, rådgivning)
 • NGO’er
 • Tolke- og oversættelsebureauer

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del studier, der har et relativt lavt antal studerende, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre studier er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, hvor du har undervisning. De fleste studier har omfattende biblioteker, som du skal bruge i dine studier, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for studieledelsen på instituttet. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder, dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

Studentercaféen og OrientEspresso

OrientEspresso er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og der afholdes filmaftener, debatter og lign. i løbet af semesteret. Om fredagen skifter stedet navn til BARstionen og her afholdes fredagsbarer og fester i løbet af semesteret. Alle studerende kan give en hånd med i såvel OrinetEspresso som i BARstionen. Orienteespresso er åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på caféens og barens facebooksider.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på østeuropastudier foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg plejer at fortælle folk, at man kan blive korrespondent ligesom Matilde Kimer. Man kan også arbejde i udenrigsministeriet eller sidde med tolkeopgaver, hjælpe- eller udviklingsarbejde. Hjælpearbejdet trækker nok mest i mig.

Simon, studerende på østeuropastudier, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Simon, der læser østeuropastudier

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i østeuropastudier.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse østeuropastudier, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser