Undervisning og opbygning

Undervisningen på pædagogikstudiet foregår som regel på hold med 25-50 studerende. Undervisningsformen er varieret og består af forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner i plenum og gruppearbejde. På flere kurser er der også instruktortimer, hvor en studerende, der er længere på uddannelsen underviser. 

Forberedelse og studieformer

Der er minimum 12 timers undervisning om ugen i de første år, og efterfølgende varierer timetallet afhængigt af, hvilke fag du vælger. Der er en del forberedelse til hver undervisningstime, og det frarådes derfor, at du har omfangsrigt erhvervsarbejde ved siden af studiet. Når du har 12 timers undervisning om ugen, foregår det meste af din dagligdag med at forberede dig på undervisningen, læse, reflektere over det læste, finde kilder og indsamle materiale. Du kan arbejde alene derhjemme eller på en af universitetets læsesale, eller du kan mødes med din læsegruppe. 

Eksamensformer

På nogle kurser laver du skriveøvelser i løbet af semestret, som skal bestås. På pædagogikstudiet er en skriftlig eksamen altid en hjemmeopgave. En mundtlig eksamen afvikles typisk på baggrund af et skriftligt materiale (en synopse). Du afgrænser emnet, formulerer selv dit eksamensspørgsmål (i samarbejde med underviseren eller vejlederen) og redegør for det til den mundtlige eksamen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Fagelementerne tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester

Pædagogikken aktuelt (15 ECTS)

Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi (15 ECTS)

Pædagogikkens historie

(15 ECTS)

Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi (15 ECTS)

Komparativ pædagogik og globalisering (15 ECTS)
Psykologiske temaer i pædagogikken (15 ECTS)

Pædagogisk forskningspraksis (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt  (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)

Læs mere om indholdet i uddannelsens fagelementer