Hvorfor læse sundhed og informatik? 

På sundhed og informatik kombinerer du det bedste fra flere verdener med fag fra medicin, datalogi og samfundsvidenskab. Du bygger bro mellem fx læger, it-udviklere og borgere, når du udvikler digitale sundhedsløsninger. Uddannelsen spænder bredt, og du kan undervejs tilpasse indholdet efter dine interesser. 

Hvad kan jeg blive med sundhed og informatik? 

Du arbejder fx med at udvikle nye IT-løsninger i tech-industrien, det offentlige eller din egen virksomhed. Eller du optimerer processer og arbejdsgange i virksomheder eller på sygehuse. Med en uddannelse i sundhed og informatik er du også efterspurgte i udlandet, så din fremtidige arbejdsplads kan både ligge i Herning og Hongkong.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i sundhed og informatik er der 35 studerende på en årgang. Det er et mindre studie, så du oplever en holdtilknytning, som minder om den, du kender fra gymnasiet. Du har undervisning ca. 16 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

Undervisningen veksler mellem:

 • forelæsninger for hele årgangen - nogen gange sammen med andre uddannelser
 • holdundervisning med oplæg og diskussioner
 • cases og øvelser i grupper
 • projektarbejde i grupper

Opbygning

Uddannelsen varer tre år. På første og andet år har du obligatoriske fag. På tredje år har du gode muligheder for selv at præge din uddannelse, fx med udlandsophold, valgfag og dit bachelorprojekt.

På bacheloruddannelsen har du fag inden for:

 • Sundhedsdata og databeskyttelse
 • Udvikling af design
 • Projektledelse og innovation
 • Menneskekroppen og dens funktioner og sygdomme

Undervejs i uddannelsen vil du møde undervisere med meget forskellige fagligheder – fra læger over statistikere til it-specialister. De vil udover selve undervisningen være med til at give dig et indblik i dine fremtidige karrieremuligheder og et netværk, der kan komme dig til gode efter uddannelsen.

 

 

Forberedelsen til din undervisning er både:

 • læsning af pensum
 • diskussion af de læste tekster i studiegruppe
 • forberedelse af oplæg til undervisningen
 • informationssøgning
 • skriftlige øvelser

 

 

Hele 5. semester består af valgfri kurser, som du har mulighed for at vælge ud fra dine egne interesser. Med valgfagene kan du også målrette din bacheloruddannelse mod din ønskede kandidatuddannelse.

Sundhed og informatik har egne valgfri kurser, som du kan søge. Du kan også vælge kurser på andre uddannelser eller i udlandet.

 

 

 

Undervisningen og eksamener foregår på dansk og engelsk, og du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

 

Du afslutter alle dine kurser med en eksamen. Du går både til mundtlige- og skriftlige eksamener med eller uden hjælpemidler.

En mundtlig eksamen er typisk med baggrund i en synopsis eller portfolio.

 

Udlandsophold

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få et andet fagligt perspektiv på din uddannelse og forbedre dine sprogkundskaber?

At tage på studieophold i udlandet er ikke bare en oplevelse for livet, men i høj grad et karrierefremmende valg. Private virksomheder og offentlige institutioner efterspør­ger de globale og interkulturelle kompetencer, man opbygger ved at studere i udlandet.

På sundhed og informatik har du mulighed for at tage udlandsophold på 5. semester.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i sundhed og informatik. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen. Når du er færdig, får du et overblik over de vigtigste punkter, hvis du overvejer at læse sundhed og informatik.

Karrieremuligheder

Du får de bedste jobmuligheder ved at tage en kandidatuddannelse efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Du arbejder fx i:

 • tech-og medicinalvirksomheder med udvikling af digitale løsninger til sundhedssektoren
 • offentlig administration med projektledelse og rådgivning i styrelser, regioner og kommuner
 • uddannelsesinstitutioner med forskning og undervisning
 • konsulent med digital innovation og projektledelse
 • selvstændig med egen virksomhed 

Efterspørgslen på kandidater i sundhed og informatik er stor, og du har mulighed for at få job i både det private og offentlige, ligesom du kan gå innovationsvejen som selvstændig med egen virksomhed. Du har også gode muligheder for en international karriere.

FAQ Karrieremuligheder

 

På sundhed og informatik tilegner du dig viden fra både sundheds- og datavidenskab. Du lærer om menneskekroppens funktioner og sygdomme. Du lærer, hvilke aktører der findes i sundhedssektoren, og hvordan de er organiseret. Og du lærer at udvikle IT-systemer - særligt den del, der knytter sig til brugerens anvendelse af IT.

På arbejdsmarkedet bliver du specialist i at identificere behov i sundhedssektoren og designe, udvikle og implementere nye digitale løsninger, der matcher de behov. Det kunne være digitale sundhedssystemer eller apps til brug på sygehuse, i kommuner eller i hjemmet.

 • Du lærer at analysere og kortlægge behov i sundhedssektoren og identificere områder, der kan forbedres gennem ny teknologi.
 • Du lærer at udvikle og designe IT-løsninger, der er anvendelige og meningsfyldte for brugeren, uanset om det er i hjemmet eller på et af de nye supersygehuse. 
 • Du lærer, hvordan man kan gøre brugen af sundhedsdata sikker og etisk ansvarlig.
 • Du får indsigt i forskellige fagligheder og bliver derved i stand til at formidle mellem sundhedsprofessionelle, teknikere og ingeniører. 
 • Du bliver specialist i innovation på sundhedsområdet og lærer at omsætte idéer til løsninger.

 

 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på kandidatuddannelsen i sundhed og informatik.

Du kan også søge ind på beslægtede uddannelser i Danmark eller i udlandet. Det kunne være kandidatuddannelsen i:

 • bioinformatik
 • healthcare innovation
 • it og kognition
 • eScience

Afhængig af dine valgfag har du også mulighed for at læse videre på fx:

 • datalogi
 • folkesundhedsvidenskab
 • neuroscience

 

 

Der er stor efterspørgsel på kandidater, der både har kompetencer inden for både sundhedsvidenskab og datalogi, fordi sundhedssektoren bliver mere og mere digital.

Jobmulighederne som kandidat i sundhed og informatik er mange og forskelligartede. Du har gode muligheder for selv at præge din fremtidige karriereretning med dine valgfag, projekter og speciale.

Du kan bl.a. arbejde som projektleder eller konsulent med at implementere nye IT-systemer i det offentlige eller på det private arbejdsmarked. Du kan designe og udvikle nye IT-løsninger i egen virksomhed eller hos en arbejdsgiver. Eller du kan arbejde med at optimere processer og arbejdsgange i private virksomheder eller på sygehuse og hospitaler.

Færdiguddannede kandidater fra sundhed og informatik finder typisk arbejde her:

 • tech-virksomheder fx med udvikling af digitale løsninger til sundhedssektoren
 • offentlig administration fx med projektledelse og rådgivning i styrelser, regioner og kommuner
 • uddannelsesinstitutioner fx med forskning og undervisning
 • medicinalindustrien fx digital innovation og projektledelse
 • selvstændig med egen virksomhed 

Kandidater fra sundhed og informatik er også efterspurgte i udlandet, så din fremtidige arbejdsplads kan både ligge i Herning og Hongkong.

 

 

 

Mød konsulenten, arbejdsgiveren og iværksætteren

Maja Nyholm, konsulent og IT-arkitekt hos konsulentbureauet Forteil 

Jonas Moll, CEO Rehfeld Medical SCAUT project

Jonas Moll, CEO Rehfeld Medical SCAUT project

Simon Elliott Thomassen, iværksætter og CEO i virksomheden NordInsight.

Tegning af City Campus

Studieliv

Sundhed og informatik er et mindre studie, hvor du kommer til at kende dine medstuderende rigtig godt – også på tværs af årgange – hvilket er en fordel både fagligt og socialt.

Der er forholdsvis meget undervisning om ugen. Undervisningen foregår i hold og du har gruppearbejde med diskussioner og afleveringer, som I laver sammen i løbet af semestret. Her kommer du tæt på dine studiekammerater fagligt, men også socialt.

Der er sociale arrangementer på tværs af årgangene, hvor du lærer flere studerende at kende. Det er både festligt og giver dig studiemæssige input. Sundhed og informatik har deres eget fællesrum på campus, hvor du kan læse eller hænge ud med de andre mellem undervisningstimerne.

Du kan engagere dig i fx skitur, fodboldturneringer, julefrokost, fredagsbar og studenterpolitik. 

Det meste af undervisningen foregår på City Campus. 

Mød de studerende

Jeg synes, det er virkelig fedt, at studiet er så tværfagligt. Og så synes jeg faktisk også, det er virkelig fedt, at vi ikke er så mange, og at man kan læne sig meget op ad sine medstuderende, og at man hjælper hinanden.

Natascha og Katrine, studerende på sundhed og informatik, fra KU Studieliv podcasten
Ku podcast

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvor meget skal man kunne kode? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på sundhed og informatik.

Holdundervisning

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

Uddannelsen har en del kurser, hvor matematik er et vigtigt redskab. Det gælder bl.a. kurser i epidemiologi, statistik og programmering. Du skal bl.a. have en god forståelse for sandsynlighedsregning, tabeller og figurer.

Programmering er en vigtig del af uddannelsen, og du bliver oplært i datalogi og kodning.

Biologi fylder på uddannelsen, når du bl.a. lærer om sundhed, behandling af sygdomme og om hvordan kroppen fungerer. Undervejs på uddannelsen kædes menneskets biologi sammen med teknologiens muligheder.  

Sundhed og informatik indeholder også en del samfundsfag, bl.a. kurser i organisationsanalyse og sundhedsvæsenet og dets digitale infrastruktur. Du lærer, hvordan sygdom og sundhed påvirker og påvirkes af samfundet og den digitale udvikling.  

 

 

Sundhed og informatik er et mindre studie med 35 studerende, så du kommer til at kende dine medstuderende rigtig godt – også på tværs af årgange – hvilket er en fordel både fagligt og socialt.

Der er forholdsvis meget undervisning om ugen. Undervisningen foregår i hold og du har gruppearbejde med diskussioner og afleveringer, som I laver sammen i løbet af semestret. Her kommer du tæt på dine studiekammerater fagligt, men også socialt.

Du kan engagere dig i fx skitur, fodboldturneringer, julefrokost, fredagsbar og studenterpolitik.

 

 

Sundhed og informatik er et fuldtidsstudie. Du har undervisning ca. 16 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge på 37 timer forbereder du dig til de forskellige fag. Det meste undervisning er med fysisk fremmøde på campus. Underviserne bruger digitale former i undervisningen, hvis det er relevant for det, du skal lære.

 

 

Hele 5. semester består af valgfri kurser, som du har mulighed for at vælge ud fra dine egne interesser. Med valgfagene kan du også målrette din bacheloruddannelse mod din ønskede kandidatuddannelse.

Sundhed og informatik har egne valgfri kurser, som du kan søge. Du kan også vælge kurser på andre uddannelser eller i udlandet.

Du skriver også dit bachelorprojekt i et emne, du selv vælger. Du kan fx skrive det i samarbejde med en virksomhed.

Du har også mulighed for et praktikophold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en del gruppearbejde på uddannelsen, hvor du arbejder sammen med andre i grupper om øvelser og projekter. Mange studerende er glade for studiegrupper, så de sammen forbereder sig til undervisning og eksamener.

 

 

De fleste får undervejs i deres studietid brug for at tage et studiejob for at få økonomien til at hænge sammen. Som studerende i sundhed og informatik har du gode muligheder for at få et studiejob, der er spændende og fagrelevant.

Et relevant studiejob kan give dig gode erfaringer fra en virksomhed og måske mulighed for at prøve noget af det, du har lært af i praksis.

Andre studerende i sundhed og informatik har fx haft studiejob hos Sundhedsplatformen, CIMT, Serum Instituttet, sundhed.dk, Hvidovre hospital, Sundhedsdatastyrelsen og regionernes IT-afdelinger.

 

 

Du har god mulighed for at komme på udveksling på dit 5. semester, der udelukkende er tilrettelagt med valgfrie fag, som du nemt kan tage i udlandet.

 

 

 

 

Efterspørgslen på kandidater i sundhed og informatik er stor, og du har mulighed for at få job i både det private og offentlige, ligesom du kan gå innovationsvejen som selvstændig med egen virksomhed. Du har også gode muligheder for en international karriere.

Du arbejder fx i:

 • tech-virksomheder med udvikling af digitale løsninger til sundhedssektoren
 • offentlig administration med projektledelse og rådgivning i styrelser, regioner og kommuner
 • uddannelsesinstitutioner med forskning og undervisning
 • medicinalindustrien digital innovation og projektledelse
 • selvstændig med egen virksomhed 

Lignende uddannelser