Adgangskrav og optagelse - Bachelor i veterinærmedicin – Københavns Universitet

Veterinærmedicin > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelsen veterinærmedicin via kvote 1 og kvote 2. 

 • Kvote 2 – ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12 
 • Kvote 1 – ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12

Læs KU's ansøgningsregler, før du søger om optagelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen veterinærmedicin skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du måske supplere.

KU får nye regler i kvote 2 fra 2020.

Tidligere studerende eller studerende nu? 

Har du studeret på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse? Se om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet.

Sådan vurderer vi din ansøgning

kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen. I kvote 2 er der særlige forhold på veterinærmedicin, idet vi vurderer, om vi kan tilbyde dig en studieplads på baggrund af en test og evt. interview. Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. 

50% af studiepladserne tilbydes i kvote 1 og 50% af studiepladserne tilbydes i kvote 2.

Se kvote 2 vurderingen for veterinærmedicin 2017.

Optagelsestal

Adgangskvotient
2017:
2016:
 
10,6
10,6
Standby-kvotient
2017:
2016:
 
10,3
10,5
Antal optagne i 2017: 182


Bemærk: Kvotienterne kan ændre sig fra år til år. Se alle kvotienter her.

Skal du søge om optagelse?

Opret din ansøgning på Optagelse.dk.