Vurdering i kvote 2 på veterinærmedicin

Når du søger om optagelse i kvote 2 på veterinærmedicin, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et mundtligt interview 

Kvote 2-vurdering på veterinærmedicin

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: