Ansøgning om indskrivning

Når du vil søge om genindskrivning eller overflytning, skal du kontakte Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Genindskrivning

Har du tidligere har været optaget på veterinærmedicin uden at afslutte den, kan du søge om genindskrivning på uddannelsen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer genindskrivning efter en restriktiv praksis, og du kan kun opnå genindskrivning, hvis du opfylder en række betingelser, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

Overflytning

Hvis du har tungtvejende personlige grunde, kan du søge om overflytning fra den uddannelse, du er igang med, til veterinærmedicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fakultetet administrerer overflytning efter en restriktiv praksis. Du kan kun få tilladelse til at blive overflyttet, hvis du opfylder en række betingelser, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

Studieskifte

Hvis du har været optaget på en anden videregåede uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på veterinærmedicin på KU, kan du søge om studieskifte. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer genindskrivning efter en restriktiv praksis, og du kan kun opnå genindskrivning, hvis du opfylder en række betingelser, og hvis der er ledige pladser på uddannelsen.