Uddannelse og opbygning

Undervisning på veterinærmedicin

Undervisning på veterinærmedicin

Gennem hele bachelorforløbet på veterinærmedicin går du til undervisning ca. 20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag.

Undervisningen foregår på Frederiksberg Campus på den tidligere Landbohøjskole, men du vil i løbet af studiet også have undervisning på Taastrup Campus og deltage i besætningsbesøg.

Udforsk Frederiksberg Campus.

Forberedelser og studieformer

Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af tekster, e-læringsforløb, diskussion af de læste tekster med medstuderende, informationssøgning og enkelte skriftlige øvelser.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, undervisning i mindre hold og praktiske øvelser. Til forelæsningerne danner du dig et overblik over fagets område, og i øvelser får du mulighed for teste teorier på cases fra virkeligheden. Du vil også deltage i e-læringsforløb på nettet. E-læring er altid kombineret med undervisning på campus

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen i veterinærmedicin foregår undervisningen på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

”Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology” af Bradley G. Klein er et eksempel på en fagbog, du kan møde på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin.

Du kan finde fagbøger brugt eller i specialiserede boghandlere som Academic Books.

Hvis du er interesseret i at se aktuelle pensumlister på veterinærmedicin, kan du finde dem på Academic Books hjemmeside.

Eksamensformer

Alle fag på bacheloren i veterinærmedicin afsluttes med eksamen. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du har i løbet af bacheloruddannelsen også enkelte mundtlige eksamener. Du har både mulighed for at gå til eksamen alene eller i grupper.

På 6. semester skriver du bachelorprojekt sammen med en eller flere af dine medstuderende. Bachelorprojektet er en større skriftlig opgave, som du forsvarer til en mundtlig eksamen ved semestrets slutning.

Opbygning

Du begynder din uddannelse med et introduktionskursus og et kursus i veterinær kemi og biokemi. Herefter går det hurtigt over i basale veterinærmedicinske fag. Du studerer dyreceller, genetiske principper for nedarvning af egenskaber og sygdomme. Du undervises i cellebiologi og husdyrenes anatomi og fysiologi, så du får en detaljeret viden om hvordan sunde dyr, organer, væv og celler udvikler sig, fungerer og ser ud. Og du bliver introduceret til de veterinære arbejdsfelter inden for fødevare- og produktionsdyrspraksis og fagets videnskabsteori.

På andet år lærer du om sygdomme, deres udvikling, spredning, behandling og forebyggelse. Du får et grundlæggende kendskab til patologi, som er læren om sygdomme, og du får viden om parasitter, bakterier, virus, og du lærer om lægemidler og deres virkninger. Derudover har du fødevaresikkerhed, biostatistik og epidemiologi samt ernæring og avl.

På tredje år af uddannelsen bliver du introduceret til husdyrsygdommene, hvordan de spredes blandt dyr og mennesker, og hvad man kan gøre for at undgå smittespredningen. Det er også her du for første gang skal lære at håndtere levende dyr. Der er fokus på dyrs adfærd og lovgivning om dyr.

Bacheloruddannelsen består af:

  • Obligatoriske kurser (120 points)
  • Valgfrie kurser (30 points)
  • Bachelorprojekt (10 points)

Uddannelsens opbygning

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med at skrive et bachelorprojekt. Bachelor-projektet er et selvstændigt skriftligt arbejde. Her vælger du et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ år til at skrive dit projekt, og du kan skrive både alene eller i gruppe.

Eksempler på bachelorprojekter kan være:

  • Sygdomsbakterier i fødevarer
  • Programmeret celledød - nyttig viden i kræftforskningen
  • Bakteriesygdomme hos ræve
  • Parasitter hos dyr i zoologiske haver
  • Ultralyd - baggrund for skanninger