Faglig profil og job

Har du en redaktør, en underviser, en sprog- og kommunikationsrådgiver, en litterat eller en skribent i maven, eller slet og ret en basal kærlighed til dansk sprog og litteratur, så kan danskstudiet være den helt rigtige uddannelse for dig. Alle discipliner inden for formidling, kommunikation og sprogundervisning kræver perfekt dansk, stærke analytiske færdigheder og evnen til at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng. 

Mød færdige kandidater fra dansk

Benjamin arbejder som marketing director hos Astralis og bruger sine kompetencer fra danskstudiet hver dag. Hør om hans vej ud i karrieren.

Amalie er gymnasielærer på Vestskoven Gymnasium NEXT, hvor hun underviser i dansk og religion. Hun trækker på sin uddannelse både ift det faglige, men i lige så høj grad formidlingsdelen.

Kristin er ansat i Københavns Erhvervshus, hvor hun bl.a. trækker på de kompetencer i kommunikation og ledelse, hun fik på sin uddannelse.

Jobmuligheder

Danskkandidater har teoretisk og metodisk viden i en bred række områder inden for dansk litteratur, dansk sprog, danske medier og kommunikation. Kandidaterne har dybtgående analytisk kompetence inden for tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse.

Kandidaternepå uddannelsen kan tone deres uddannelse inden for forskellige fagretninger. De enkelte fagretninger sigter mod beskæftigelsesområder, hvor disse særlige kompetencer efterspørges. Særlig markant er den didaktisk tonede gymnasierettede profil, der giver kandidaterne mulighed for at undervise på ungdomsuddannelserne.

Kandidaterne finder desuden bl.a. ansættelse ved:

 • Undervisning (gymnasier og seminarier)
 • Som informationsmedarbejdere og kommunikationsrådgivere
 • Ved forlag og aviser
 • Som sagsbehandlere i private og offentlige virksomheder

Endelig kan kandidatuddannelsen i dansk danne grundlag for en forskeruddannelse inden for dansk litteratur, dansk sprog, danske medier eller kommunikation.

Eksempler på virksomheder

 • Dansk Røde Kors
 • Region Hovedstaden
 • Kalundborg Gymnasium og HF
 • Nordisk Forskningsinstitut, KU
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Gyldendals Forlag
 • Politiet
 • Brødrene Hartmann A/S

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.