Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i europæisk etnologividerefører den faglige baggrund fra grundfagsstudiet, sætter fokus på det teoretiske aspekt af etnologien og udbygger din viden om kulturhistoriske og europæiske forhold. Uddannelsen afsluttes med et speciale og giver ret til titlen cand. mag. i europæisk etnologi (Master of Arts in European Ethnology).

En kandidat i etnologi kan analysere, dokumentere, forvalte og formidle europæisk kultur og kulturarv i et både nutidigt og historisk perspektiv. Du får professionelle og videnskabelige kompetencer på et niveau, som kan danne baggrund for selvstændigt akademisk arbejde i både offentlige og private institutioner.

Som etnolog bliver du som kulturforsker på én gang både historisk og nutidigt orienteret.

Jobmuligheder

Du kan med en kandidatuddannelse i europæisk etnologi bl.a. blive ansat på forskningsinstitutioner, museer og lignende. Du bliver også kvalificeret til at arbejde med planlægning, kulturjournalistik, formidling samt konsulent- og analysearbejde inden for både offentlig og privat virksomhed. Du kan også finde arbejde inden for det brede kulturøkonomiske felt med udrednings- og projektarbejde. En del etnologer er projektansatte i den offentlige sektor til at udføre udredninger af aktuelle kulturelle fænomener.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i europæisk etnologi arbejder fx hos:

 • Dansk Flygtningehjælp
 • Greve Museum
 • Skatteministeriet
 • Jobcenter, afdeling for job & kvalifikation
 • Danske Regioner
 • Enheden for Brugerundersøgelser
 • Region Hovedstaden
 • KAB
 • Egedal Kommune
 • Københavns Bymuseum
 • Etnisk Konsulent Team
 • Døgnkontakten
 • Socialforvaltningen KBH
 • Ligestillingsnævnet

Etnologer i job

Mød museumsinspektør Anne-Mette Marchen Andersen, frivillighedskoordinator Sarah Katz, post.doc Michael Andersen, konsulent Jakob Voldum og Ida Krogh, der fortæller om faget etnologi og hvordan de bruger faget i deres arbejdsliv.

Filmen er produceret af 3. semester etnologi-studerende i forbindelse med kurset ”Etnologisk formidling".

Du kan se videoer med studerende på uddannelsen her.

Figurerne til højre viser sektor, brancher og jobfunktioner for etnologer, der deltog i kandidatundersøgelsen i 2013 på Det Humanistiske Fakultet på KU.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.