Undervisning og opbygning - Kandidat i europæisk etnologi – Københavns Universitet

Europæisk etnologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er et toårigt fuldtidsstudium, der bygger videre på den teoretiske/metodiske og praktiske uddannelse fra bachelorstudiet. Kandidatuddannelsen i europæisk etnologi afsluttes med et speciale.

Undervisningsformen er primært dialogbaseret holdundervisning og individuel vejledning. Det forudsættes, at du som studerende evner at arbejde selvstændigt.

På kandidatuddannelsen kommer du til at følge undervisningen i kurserne Europa i verden, Etnologisk kultur- og videnskabsteori, Kultur og Historie og Etnologiske analysestrategier. Herudover skal du på dit tredje semester selv sammensætte et halvt års studier. Du kan blandt andet bruge semestret til at prøve dine kompetencer af i praksis i et projektorienteret forløb hos en udstillings-, analyse- eller informationsinstitution, eller du kan tage kandidattilvalg på et andet fag. Europæisk etnologi tilbyder desuden en række valgfag. Til alle studieelementerne udbydes undervisning og/eller vejledning.

Studiestruktur

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i europæisk etnologi.

Studiestart 1. september

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1: Europa i verden (15 ECTS)

Modul 3: Kultur og historie (15 ECTS)

Modul 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori (15 ECTS) Modul 4: Etnologiske analysestrategier (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning (15 ECTS)

og/eller

Modul 6: Etnologisk projekt (15 ECTS)

og/eller

Modul 7: Aktuel kulturforskning (15 ECTS)

og/eller

Modul 8: Projektorienteret forløb (15 ECTS)

og/eller

Kandidattilvalg (15/30 ECTS)

Modul 9: Speciale (30 ECTS) 

Studiestart 1. februar

1. år 1. semester
2. semester

Modul 3: Kultur og historie (15 ECTS)

Modul 1: Europa i verden (15 ECTS)

Modul 4: Etnologiske analysestrategier (15 ECTS) Modul 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning (15 ECTS)

og/eller

Modul 6: Etnologisk projekt (15 ECTS)

og/eller

Modul 7: Aktuel kulturforskning (15 ECTS)

og/eller

Modul 8: Projektorienteret forløb (15 ECTS)

og/eller

Kandidattilvalg (15/30 ECTS)

Modul 9: Speciale (30 ECTS)