Studiemiljø

Undervisningen i faget europæisk etnologi foregår på Københavns Universitet Amager (Søndre Campus). På europæisk etnologi er der et åbent og samtidig intimt fagmiljø, hvilket betyder, at du altid kan føle dig velkommen på ”faggangen”, hvor underviserne og andre ansatte som regel arbejder med døren åben – fysisk, men også mentalt – og er åbne for spørgsmål og andre henvendelser. Udover underviserne finder du også et stort videnscenter med læsepladser, der er til rådighed for de studerende. 

På europæisk etnologi er studiemiljøet i fokus, men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv. Som studerende er du del af en helhed, og du har muligheden for at sætte dit præg på omgivelserne ved eksempelvis at engagere dig i råd og udvalg.

Etnologisk Fagråd

Afdelingens studerende omgås på tværs af årgange i et nært studiemiljø og driver den velfungerende studenterforening Etnologisk Fagråd, hvor alle er velkomne. Etnologisk Fagråd afholder både sociale og faglige arrangementer, blandt andet ekskursioner. De etnologistuderende har også deres egen boldklub, Etnologisk Fodsportslaug af 2012

Som noget unikt på Europæisk Etnologi faciliterer foreningen Etnologisk Mentornetværk rammerne for en god studiegruppe for førsteårsstuderende. Etnologisk Mentornetværk er drevet af frivillige ældre studerende, der fungerer som mentorer, og foreningens formål er blandt andet at forbedre gruppearbejdet på Europæisk Etnologi - både fagligt og socialt. Hver studiegruppe på første semester får tilknyttet en mentor, som følger dem hele semesteret, og som faciliterer samtaler om studieteknik, samarbejde og sociale dynamikker i en læsegruppe. Derved bliver de nye førsteårsstuderende bedst muligt klædt på til gruppearbejdet på studiet.

Fester

På etnologi er der også gamle og stolte traditioner, når det kommer til fester. Festerne er et oplagt forum for de studerende til at interagere på tværs af årgangene. Især julefrokosten, afholdt af de 1. års-studerende, tiltrækker mange studerende og undervisere. Derudover er der også tradition for at starte og slutte undervisningsåret med afholdelse af hhv. en introfest og en sommerfest.

Studieliv på tværs af SAXO-instituttet

Uddannelsen i europæisk etnologi hører hjemme på SAXO-Instituttet, som omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne forhistorisk og klassisk arkæologi, græsk, latin, middelalderfilologi samt historie. Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, forskelligartede studiefaciliteter og et righoldigt videnscenter, der dækker alle de nævnte fagområder, og som dagligt betjener instituttets studerende og forskere. 

Instituttet prioriterer et godt studiemiljø - både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et imødekommende, videbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Har man brug for råd eller vejledning, er studievejlederens dør (og e-mailadresse) altid åben.

På SAXO-Instituttet findes, udover videnscentret med læseplader, en række andre faciliteter for de studerende. Fagets og afdelingens studerende omgås på tværs af studier og årgange i et levende og intimt studiemiljø og har fælles café. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

I denne lille film produceret af studerende på SAXO-instituttet kan du få et indtryk af studiemiljøet i den studenterdrevne café HELGA.

Herudover er der masser af muligheder på fakultetet for både at benytte sig af de andre fags kurser og biblioteker samt at bruge grupperum, læsepladser, trådløst internet, it-lokaler, få en specialeplads eller kurser i, hvordan du kommer fra studiet til dit første job.