Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Antropologi fra Københavns Universitet
  • Antropologi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Sociologi fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Sociologi fra Aalborg Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Statskundskab fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Statskundskab fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Samfundsfag fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Samfundsfag fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 30 ECTS indenfor etnografisk metode, antropologisk/etnologisk kulturanalyse og/eller kulturteori, samt mindst 15 ECTS indenfor dansk eller europæisk kulturhistorie, tages i betragtning til optagelse. Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.