Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Europæisk etnologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Antropologi, Københavns Universitet
  • Antropologi, Aarhus Universitet
  • Humanistisk bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Sociologi, Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Sociologi, Aalborg Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Statskundskab, Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Statskundskab, Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Samfundsfag, Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi
  • Samfundsfag, Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg indenfor etnologi

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.