Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i europæisk etnologi. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i europæisk etnologi: 

 • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Antropologi fra Københavns Universitet
 • Antropologi fra Aarhus Universitet
 • En humanistisk bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Sociologi fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Sociologi fra Aalborg Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Statskundskab fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Statskundskab fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Samfundsfag fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
 • Samfundsfag fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 30 ECTS indenfor etnografisk metode, antropologisk/etnologisk kulturanalyse og/eller kulturteori
 • derudover mindst 15 ECTS indenfor dansk eller europæisk kulturhistorie, tages i betragtning til optagelse. 

Læs om hvordan du søger ind

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

 • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
 • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)