Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Antropologi fra Københavns Universitet
  • Antropologi fra Aarhus Universitet
  • En humanistisk bacheloruddannelse med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Sociologi fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Sociologi fra Aalborg Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Statskundskab fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Statskundskab fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Samfundsfag fra Aarhus Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet
  • Samfundsfag fra Københavns Universitet med 45 ECTS tilvalg i Etnologisk og Antropologisk Kulturanalyse, Københavns Universitet

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.