Interview med studerende – Københavns Universitet

Europæisk etnologi > Interview

Interview med studerende

Karen Birkegaard studerer europæisk etnologi og skal til at skrive sit speciale. Se hvordan hun har oplevet sin egen faglige udvikling, og hvordan kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen i europæisk etnologi. Filmen er produceret i juni 2016.

Casper Jensen er også kandidatstudererende på europæisk etnologi. Se hvordan han oplever kandidatuddannelsen. Filmen er produceret i juni 2016.