Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Medievidenskab fra Aarhus Universitet
  • Medievidenskab fra Syddansk Universitet
  • Kommunikation og it fra Københavns Universitet.

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en bacheloruddannelsen, der automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Studienævnet skal i det tilfælde vurdere, om den bacheloruddannelse du har, giver dig tilsvarende kvalifikationer.

For at komme i betragtning til optag skal din bachelor være relevant. Det betyder, at den primært skal indeholde studieelementer inden for filmvidenskab og medievidenskab.

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på film- og medievidenskab sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget. 

Sprogkrav

Bemærk: Pr. 1. september 2021 kan du ikke længere læse uddannelsen som en engelsksproget masteruddannelse.

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.