Forskning på faget

Instituttets centrale forskningsområde er de audiovisuelle medier (film, tv, video, computermedier), men der forskes også i radio og i trykte medier (aviser, ugeblade, litteratur). Forskningen beskæftiger sig såvel med de særlige træk ved de forskellige medier som med tværmedialitet og mediernes konvergens. Der bliver både arbejdet teoretisk, analytisk, historisk, sociologisk og psykologisk med medierne.

Forskningen er kendetegnet ved en høj grad af tværvidenskabelighed, hvor humanvidenskabelige, psykologiske og socialvidenskabelige tilgange kombineres. Både hvad angår emneområde og teori har forskningen et internationalt perspektiv og udvikles ofte i tæt kontakt med udenlandske forskningsmiljøer.