Afhængig af hvilken kandidatuddannelse du vil læse, kan der være stor forskel på at læse en bachelor- og kandidatuddannelse.

Fx vil du nogen steder opleve, at du ikke længere har et fast hold, du følges med, som du måske kender fra din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Studiestart for kandidat

Bacheloruddannelsen handler i høj grad om at lære at være universitetsstuderende, hvor kandidatuddannelsen i højere grad handler om at forholde sig til det faglige niveau i forhold til egne interesser og fremtidsmuligheder.

Selvdisciplin på kandidaten

På kandidatuddannelsen kan du forvente at skulle planlægge mere selv og strukturere din dagligdag på en anden måde, end du måske har været vant til på din bacheloruddannelse.

Forventninger på kandidaten

Der er større forventninger til dig som studerende på kandidatuddannelsen, og du skal være mere selvstændig, end du måske har været vant til på din bacheloruddannelse.

Klædt på til kandidaten

Bacheloruddannelsen har givet dig en grundlæggende viden, som du kan bruge på kandidatuddannelsen. Så du er godt klædt på til at starte på din kandidatuddannelse.

Et step op på kandidaten

Når du går fra din bacheloruddannelse til en kandidatuddannelse, træder du et step op i bl.a. arbejdsmængde og specialiseringsgrad.