Studiemiljø

Kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier er en samarbejdsuddannelse mellem Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Det første år vil du fordele din tid nogenlunde lige mellem de to adresser. Afhængigt af de valg du tager i løbet af uddannelsen, vil du på tredje semester have mest undervisning det ene sted.

Studieliv på institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Interkulturelle markedsstudier er en del af Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM) og bor sammen med sprogfag som fransk, italiensk, spansk og tysk.

Når du starter på studiet, bliver du budt velkommen af studievejledningen og dine undervisere, der vil give dig den nødvendige information om at komme godt i gang med uddannelsen. Der lægges op til faglige diskussioner om arbejdsformer, fagligt udbytte, specialeproces, karriereoplæg og lignende.

Instituttet tilbyder studie- og karrierevejledning, læsepladser, specialepladser, og der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

Café

I studentercaféen kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre fag. Caféen drives af cafélogen, som alle studerende kan blive en del af. Ud over fredagsbar bliver der et par gange om året holdt større fester.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet.

Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende. Eksempler på dette kan være teaterture, fester, studieture og meget andet.

Studieliv på CBS

Som studerende på interkulturelle markedsstudier kan du frit benytte de sociale tilbud på CBS i løbet af din studietid. Du kan engagere dig i et hav af studenterdrevne organisationer og tilbud, fordybe dig i den nyeste forskning på CBS' Bibliotek eller tage en velfortjent pause i studenterbarer.

På CBS Campus finder du en lang række faciliteter: bibliotek, læsepladser og grupperum, boghandel, kantine, it-support, andagtsrum.