Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier:

 • Europæisk Business med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • Interkulturel Markedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • International Virksomhedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • Business, Language and Culture fra CBS
 • International virksomhedskommunikation med spansk/tysk/fransk og europæiske studier fra AU
 • Fransk sprog og kultur fra KU
 • Spansk sprog og kultur fra KU
 • Tysk sprog og kultur fra KU
 • International virksomhedskommunikation med spansk eller tysk fra SDU
 • International virksomhedskommunikation med 2 sprog fra SDU
 • Spansk og spanskamerikanske studier fra SDU
 • Tysk fra SDU
 • International virksomhedskommunikation i tysk, fransk eller spansk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation fra AU
 • International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation fra AU
 • International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation fra AU
 • Tysk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Fransk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur fra AU
 • International virksomhedskommunikation i spansk eller tysk fra AAU
 • Sprog og Internationale Studier, Spansk fra AAU
 • Tysk fra AAU.
 • En dansk bacheloruddannelse, der indeholder et sidefag i fransk, spansk eller tysk på mindst 45 ECTS.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • mindst 45 ECTS, fra den adgangsgivende bacheloreksamen, der har relevans for studier af den fransk-, spansk- eller tysktalende verdens sprog, samfund, historie, kultur og markeder.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

 • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
 • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)