Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier:

 • Europæisk Business med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • Interkulturel Markedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • International Virksomhedskommunikation med sprogene fransk, tysk og spansk fra CBS
 • Business, Language and Culture fra CBS
 • International virksomhedskommunikation med spansk/tysk/fransk og europæiske studier fra AU
 • Fransk sprog og kultur fra KU
 • Spansk sprog og kultur fra KU
 • Tysk sprog og kultur fra KU
 • International virksomhedskommunikation med spansk eller tysk fra SDU
 • International virksomhedskommunikation med 2 sprog fra SDU
 • Spansk og spanskamerikanske studier fra SDU
 • Tysk fra SDU
 • International virksomhedskommunikation i tysk, fransk eller spansk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk fra AU
 • International virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation fra AU
 • International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation fra AU
 • International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation fra AU
 • Tysk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Fransk sprog, litteratur og kultur fra AU
 • Spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur fra AU
 • International virksomhedskommunikation i spansk eller tysk fra AAU
 • Sprog og Internationale Studier, Spansk fra AAU
 • Tysk fra AAU.
 • En dansk bacheloruddannelse, der indeholder et sidefag i fransk, spansk eller tysk på mindst 45 ECTS.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • mindst 45 ECTS, der har relevans for studier af den fransk-, spansk- eller tysktalende verdens sprog, samfund, historie, kultur og markeder samt sprogfærdighed i fransk, spansk eller tysk på mindst B2-niveau i henhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.