Ansøgning og optagelse

Foto: Rasmus Degnbol

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2024 med studiestart 1. september 2024

Ansøgningsportal åbner 16. januar. Ansøgningsfrist 1. marts. Du får svar senest 10. juni

Efteroptag

Du har efter hver ordinær ansøgningsperiode mulighed for at ansøge om eventuelle resterende studiepladser på den kandidatuddannelse, som du søger ind på. 

Der er åbent for ansøgning d. 10. juni til d. 20. juni. Du får svar d. 30. juni.

 

Dimensionering

Uddannelsen er ledighedsdimensioneret, det betyder, at fra 2023/24 og frem er det maksimale årlige kandidatoptag på 8.

Opfylder du adgangskravene?

Du kan søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier selvom du ikke har gennemført en bacheloruddannelse i indenfor fagområderne teologi, humaniora, samfundsvidenskab eller jura, hvis du ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Den konkrete vurdering tager udgangspunkt i at du har bestået mindst 30 ECTS indenfor fagområderne teologi, humaniora, samfundsvidenskab eller jura på et niveau svarende til bachelorniveau.

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en bacheloruddannelse fra hovedområderne humaniora (inklusive teologi), jura eller samfundsvidenskab ved et universitet i Danmark, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Har du en anden dansk eller udenlandsk bacheloruddannelse eller en professionsuddannelse, der ikke automatisk opfylder alle adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Det Teologiske Fakultet vil herefter vurdere, om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, kan du stadig søge om optagelse, dog kræves en bestået studieprøve i dansk. Det Teologiske Fakultet vil herefter vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen

 

 

 

 

 

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i den adgangsgivende uddannelse
  • Karakterniveau for relevante kurser*
  • Fagligt relevant ophold eller arbejde i Danmark eller udlandet

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor teologi, humaniora, samfundsvidenskab eller jura.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr. 

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk)

Studieafgift 

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale en studieafgift på 53.500 danske kroner pr. år.