Kandidat i klinisk ernæring

Citat af Marianne, studerende på klinisk ernæring:

BEMÆRK: Du kan ikke længere blive optaget på denne uddannelse. Københavns Universitet forventer, at uddannelsen nedlægges i 2024.

Som kandidat i klinisk ernæring kan du være med til at spare patienter for lidelser og samtidig bidrage til at spare samfundet for mange ressourcer.

På kandidatuddannelsen i klinisk ernæring lærer du, hvordan man kan bruge kost som supplement til medicin fx i forbindelse med diabetes eller hjertekarsygdomme. Som kandidat kan du arbejde inden for en lang række områder, lige fra patientbehandling og rådgivning til ledelse, forskning og undervisning.