Kandidat i klinisk ernæring

Citat af Marianne, studerende på klinisk ernæring:
BEMÆRK: Som led i regionaliseringsprocessen er det besluttet, at der ikke vil være optag på uddannelsen i 2023.

Som kandidat i klinisk ernæring kan du være med til at spare patienter for lidelser og samtidig bidrage til at spare samfundet for mange ressourcer.

På kandidatuddannelsen i klinisk ernæring lærer du, hvordan man kan bruge kost som supplement til medicin fx i forbindelse med diabetes eller hjertekarsygdomme. Som kandidat kan du arbejde inden for en lang række områder, lige fra patientbehandling og rådgivning til ledelse, forskning og undervisning.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job