Kandidat i klinisk ernæring – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i dansk på Københavns Universitet

Kandidat i klinisk ernæring

Som kandidat i klinisk ernæring kan du være med til at spare mennesker for lidelser og unødigt lange hospitalsophold, og du kan samtidig bidrage til at spare samfundet for mange ressourcer.

"Jeg valgte klinisk ernæring, fordi vi har nogle generelle ledelsesorienterede fag. Samtidig har vi også en række specifikke fag, hvor sygdomssituationen er i fokus.

Anne Eg Frederiksen,

tidl. kandidatstuderende på 

klinisk ernæring

Som studerende på klinisk ernæring lærer du, hvordan ernæring kan bruges som en del af behandlingen af syge. Hvordan sikrer man fx, at patienter med brandsår får tilstrækkeligt med energi via ernæringsterapi?
 
Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan benytte næringsstoftilskud i behandling, og hvordan kostændringer kan hjælpe folk, der fx lider af hjerte-kar-sygdomme. Du får således indblik i, hvordan kosten kan bruges som behandling ved sygdomme som diabetes, nyresvigt, hjerte-kar-sygdomme eller underernæring.

Uddannelsen er på dansk.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i klinisk ernæring. 

Læs om mulighederne for udlandsophold.