Projektorienteret forløb (praktik)

Som en del af din kandidatuddannelse har du mulighed for at  tage et projektorienteret forløb, hvor du prøver dine kompetencer af på en arbejdsplads enten i Danmark eller udlandet. Forløbet skal have et omfang svarende til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse.

Et projektorienteret forløb er en oplagt muulighed for at få viden, erfaring og kontakter til arbejdsmarkedet. Det kan give dig nye perspektiver på din uddannelse og dermed gøre dig mere bevidst om præcis dine faglige styrker og kvaliteter.

For at sikre at der bliver en sammenhæng mellem det projektorienterede forløb og din øvrige uddannelse, bliver du tilknyttet en vejleder, som du sparrer med undervejs i forløbet. Du skal desuden skrive en analytisk-teoretiske projektrapport som afslutning på hele forløbet, hvor du redegør for de arbejdsfunktioner, du har udført, og hvordan du i opgaveudførelsen har brugt din baggrund og kvalifikationer fra Mellemøstens sprog og samfund.