Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i pædagogik er varer normalt 2 år. Den består af 4 obligatoriske fagelementer samt specialet, som også er obligatorisk. Derudover sammensætter du selv kandidatuddannelsen, og du får dermed mulighed for at fordybe dig i en del af det pædagogik-faglige område eller for at erhverve dig nogle mere overordnede kompetencer.

Uddannelsen giver mulighed for praktik og tilvalg af kurser fra andre uddannelser, hvis du ønsker det. Du har også mulighed for at samarbejde med erhvervslivet dels i form af projektorienterede forløb, men også i udarbejdelsen af empiri til dine eksamener. Du har desuden rig mulighed for at tage et studieophold i udlandet som en del af uddannelsen. Læs mere under udlandsophold.

Pædagogik er et forholdsvis lille studie, hvor der optages ca. 50 studerende om året. Derfor kender de fleste studerende hinanden, og der er et godt og støttende studiemiljø på faget. Du har gode muligheder for at forme uddannelsen i den retning, du synes, er spændende. Alle fagene giver mulighed for selv at vælge problemfelt, for at vælge hvilke traditioner og vidensområder, man vil fordybe sig i, og om du vil arbejde i grupper eller individuelt.

Specialeemner

Her kan du se eksempler på emner, som studerende på uddannelsen, har skrevet speciale om: 

  • Sammenligning af danske og franske sociologistuderendes studie-strategier
  • Køn på pædagoguddannelsen
  • Bevægelse og idræt i danske daginstitutioner
  • Universitetsundervisning og universitetsstuderende
  • Politik og uddannelse
  • Flygtninge, indvandrere, skole og uddannelse
  • Sociale forskelle mellem, nye studerende på forskellige professionsuddannelser i Danmark
  • Skoleparathed – hvordan styres overgangen mellem børnehave og skole af lærere og pædagoger?

Opbygning

Studiestruktur og fagelementer

På uddannelsen er det anbefalede forløb, at du følger de obligatoriske fagelementer i uddannelsens to første semestre. På tredje semester kan du følge tilvalgsfag på et andet fag eller finde en virksomhed/organisation (eventuelt i udlandet), hvor du kan komme i projektorienteret forløb. Fjerde semester afslutter uddannelsen med specialet. 

Anbefalet studieforløb

1. år 1. semester
2. semester

Anvendelse af pædagogisk viden (15 ECTS)

Pædagogiske analysemetoder (15 ECTS)

Metodiske tilgange til pædagogisk forskning (15 ECTS)

Pædagogik som forskningsfelt (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg
(15 ECTS)
Speciale (30 ECTS)

Kandidattilvalg

(15 ECTS)