Faglig profil og job

Faglig profil

Pædagogik ved Københavns Universitet er den ældste akademiske pædagogik-uddannelse i Danmark. Uddannelsen har en lang tradition for at beskæftige sig med uddannelse, undervisning, opdragelse og læring i et kultur- og samfundsperspektiv. Uddannelsen er ikke rettet mod at lære, hvordan man underviser, men er i stedet kendetegnet ved at lægge vægt på at forstå forholdet mellem børn, unge og voksne, pædagogiske institutioner og de samfundsmæssige vilkår.  Som kandidat i pædagogik får du bl.a. følgende kompetencer:

 • kritisk vurdering af pædagogisk forskning
 • evaluering af pædagogiske forhold
 • planlægning undervisning og uddannelser
 • gennemførsel af pædagogiske undersøgelser og udviklingsarbejder
 • løsning af konsulentopgaver, hvor pædagogisk praksis og forskningsbaseret viden skal bringes til at spille sammen.

Igennem uddannelsen møder du en række forskellige faglige vinkler på pædagogik, såsom sociologi, etnografi, psykologi, filosofi. historie m.m. Gennem disse vinkler får du en omfattende og bredt favnende indsigt i pædagogikkens teoretiske, analytiske og empiriske dimensioner. Uddannelsen lægger op til stor selvstændighed, og du kan i vidt omfang selv vælge, hvilke projekter du vil arbejde med, og hvilke pædagogiske forhold og problemer, du vil undersøge. Der er således også mulighed for at du selv vælger at din kandidatuddannelse skal have fokus et særligt tema, fx migration, køn eller idrætspædagogik.

Jobmuligheder

Med en uddannelse i pædagogik får du kompetencer, som gør det muligt at arbejde inden for undervisning i pædagogik og pædagogiske forhold, rådgivning i uddannelsesspørgsmål og konsulentvirksomhed inden for vurdering og evaluering af pædagogiske projekter. Du kan fx undervise på pædagog- og lærerseminarierne eller på efteruddannelsesområdet eller arbejde inden for uddannelsesplanlægning og evaluering. Du får også et omfattende kendskab til aktuel viden, forskning og metoder inden for pædagogisk

Der er også mulighed for at arbejde med tilrettelæggelse af projekter i større erhvervsvirksomheder og organisationers afdelinger for medarbejder- og efteruddannelse.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.

Kandidatuddannelsen i pædagogik sætter dig i stand til at arbejde i mange forskellige steder, hvor man beskæftiger sig med uddannelse og læring:  uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, private virksomheder, konsulentfirmaer (fx Rambøll), NGO’er (fx Dansk Røde Kors og Dansk flygtningehjælp), offentlige institutioner (fx Undervisningsministeriet) og kommunale forvaltninger.

 • Undervisningsinstitutioner: Pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiver-uddannelser ved professionshøjskolerne (fx Københavns Professionshøjskole, og University College Syd)
 • Forvaltning: Kommuner, ministerier og institutionsledelse (fx Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Københavns Kommunes socialforvaltning, Amager Ny Skole)
 • Organisationer: Børns Vilkår, BUPL, Kommunernes Landsforening, Uddannelsesforbundet
 • Konsulentvirksomheder: VIVE, Danmarks Evalueringsinstitut,
 • Private virksomheder: Area9, LIX, Pandora, F.L. Schmidt

Kandidater fra Pædagogik arbejder også med studie- og uddannelsesvejledning, med forskning, og med politikudvikling for interesseorganisationer.

Eksempler på virksomheder, der har kandidater i pædagogik ansat

 • CVU Storkøbenhavn
 • Nykredit
 • Københavns Politi
 • Glostrup Kommune
 • Hvidovre Hospital
 • Aalborg Universitet
 • Københavns Kommune, Socialforvaltningen
 • Københavns Universitet, Studievejledning

Eksempler på jobs

 • Konsulent i Kommunernes Landsforening
 • Underviser ved pædagoguddannelsen på Produktionshøjskolen Absalon
 • Fuldmægtig i Undervisningsministeriet
 • Konsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut
 • Inklusionskonsulent i Københavns Kommune
 • Analysemedarbejder i Børns Vilkår
 • SKoleleder
 • HR-medarbejder ved Det Kongelige Bibliotek
Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra pædagogik bruger mest tid på i deres daglige arbejde.