Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i pædagogik. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt: 

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i pædagogik:

 • Pædagogik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Organisatorisk læring fra Aalborg Universitet
 • Humanistisk bacheloruddannelse med Pædagogik og uddannelsesstudier som bachelorfag fra Roskilde Universitet
 • Interkulturel pædagogik og arabisk fra Syddansk Universitet
 • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog fra Syddansk Universitet
 • Sociologi og kulturanalyse fra Syddansk Universitet
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Pædagogik fra Københavns Universitet.
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer eller pædagog, der indeholder 30 ECTS-point tilvalg i Pædagogik fra Københavns Universitet. 

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Har du en professionsbacheloruddannelse som enten lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog eller en anden dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder 30 ECTS inden for følgende fagområder: pædagogik, pædagogisk psykologi, socialpædagogik, pædagogisk sociologi, almen didaktik eller uddannelsessociologi eller har en dansk professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog eller socialrådgiver eller en tilsvarende international professionsuddannelse på bachelorniveau.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

 • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
 • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)