Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Pædagogik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Organisatorisk læring fra Aalborg Universitet
 • Humanistisk bacheloruddannelse med Pædagogik og uddannelsesstudier som bachelorfag fra Roskilde Universitet
 • Interkulturel pædagogik og arabisk fra Syddansk Universitet
 • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog fra Syddansk Universitet
 • Sociologi og kulturanalyse fra Syddansk Universitet
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Pædagogik fra Københavns Universitet.
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer eller pædagog, der indeholder 30 ECTS-point tilvalg i Pædagogik fra Københavns Universitet. 

  NB.: Denne mulighed er i praksis kun er relevant for ansøgere, der tidligere har været indskrevet på bacheloruddannelsen i pædagogik på KU og herefter har fået 30 ECTS meritoverført til lærer- eller pædagoguddannelsen.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.