Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Pædagogik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet
  • Organisatorisk læring fra Aalborg Universitet
  • Humanistisk bacheloruddannelse med Pædagogik og uddannelsesstudier som bachelorfag fra Roskilde Universitet
  • Interkulturel pædagogik og arabisk fra Syddansk Universitet
  • Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog fra Syddansk Universitet
  • Sociologi og kulturanalyse fra Syddansk Universitet
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder mindst 30 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Pædagogik fra Københavns Universitet.
  • En professionsbacheloruddannelse som lærer eller pædagog, der indeholder 30 ECTS-point tilvalg i Pædagogik fra Københavns Universitet. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en professionsbacheloruddannelse som enten lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog eller en anden dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse.

Følgende ansøgere tages i betragtning til optagelse: Ansøgere, der vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder 30 ECTS inden for følgende fagområder: pædagogik, pædagogisk psykologi, socialpædagogik, pædagogisk sociologi, almen didaktik eller uddannelsessociologi eller har en dansk professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog eller socialrådgiver eller en tilsvarende international professionsuddannelse på bachelorniveau.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.