Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i retorik er normeret til to år. Du kan tone din kandidatuddannelse i forskellige retninger ved at vælge kandidattilvalg på andre uddannelser. 

Opbygning

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i retorik med og uden gymnasiesidefag.

Gymnasiesidefag

Du kan tage kandidatuddannelsen i retorik med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.