Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Retorik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Retorik 2007-ordningen)
  • Almen retorik (15 ECTS-point)
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point) og
  • Skriftlig retorik (15 ECTS-point)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i retorik 2016-ordningen):
  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS-point)
  • Retorisk skrivning og rådgivning (15 ECTS-point) og
  • Taleværksted og rådgivning (15 ECTS-point)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019):
  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS)
  • Retorisk skrivning, sprog og stil (15 ECTS)
  • Mundtlig retorik og rådgivning (15 ECTS)

 • En humanistisk bacheloruddannelse, der indeholder mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Aarhus Universitet, som udgøres af fagelementerne:
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point)
  • Skriftlig retorik (10 ECTS-point)
  • Retorisk kritik (10 ECTS-point) og
  • Multimodal retorik (10 ECTS-point).

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på retorik sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.