Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Retorik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Retorik 2007-ordningen)
  • Almen retorik (15 ECTS-point)
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point) og
  • Skriftlig retorik (15 ECTS-point)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i retorik 2016-ordningen):
  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS-point)
  • Retorisk skrivning og rådgivning (15 ECTS-point) og
  • Taleværksted og rådgivning (15 ECTS-point)

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne (Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019):
  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS)
  • Retorisk skrivning, sprog og stil (15 ECTS)
  • Mundtlig retorik og rådgivning (15 ECTS)

 • En humanistisk bacheloruddannelse, der indeholder mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i Retorik fra Aarhus Universitet, som udgøres af fagelementerne:
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point)
  • Skriftlig retorik (10 ECTS-point)
  • Retorisk kritik (10 ECTS-point) og
  • Multimodal retorik (10 ECTS-point).

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Ansøgere der vurderes til at have mindst 45 ECTS inden for retorik og kommunikation tages i betragtning til optagelse. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i retorik, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København.

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.