Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Retorik > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i retorik.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger om optagelse på den gymnasierettede profil på retorik sammen med et gymnasiesidefag, skal du udover en adgangsgivende bacheloruddannelse også have det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i retorik, hvis du er bachelor i retorik fra Københavns Universitet, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag. 

 • Retorik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne:
  • Almen retorik (15 ECTS-point)
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point) og
  • Skriftlig retorik (15 ECTS-point)
 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i retorik fra Københavns Universitet, som udgøres af fagelementerne:
  • Retorisk teori og analyse (15 ECTS-point)
  • Retorisk skrivning og rådgivning (15 ECTS-point) og
  • Taleværksted og rådgivning (15 ECTS-point)
 • En humanistisk bacheloruddannelse, der indeholder mindst 45 ECTS-point beståede fagelementer på bachelorniveau i retorik fra Aarhus Universitet, som udgøres af fagelementerne:
  • Mundtlig retorik (15 ECTS-point)
  • Skriftlig retorik (10 ECTS-point)
  • Retorisk kritik (10 ECTS-point) og
  • Multimodal retorik (10 ECTS-point)

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil pladserne blive fordelt ud fra en vurdering af ansøgerens motiverede ansøgning samt ansøgerens redegørelse for relevant uddannelsesbaggrund (sidstnævnte skal dog ikke vedlægges af ansøgere med en bacheloruddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen).

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).