Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i retorik udbygger de faglige kompetencer, som er opnået i forbindelse med enten centralfags- eller tilvalgsstudier i retori.

På kandidatuddannelsen udfoldes viften af teoretiske, historiske og metodiske perspektiver til undersøgelse og belysning af retorikfaglige problemstillinger i samfundet. Fagets praksisdimension udvides til at omfatte innovation og empiriske undersøgelsesmetoder.
Retorikkandidater kan således rådgive andre på højt akademisk niveau med hensyn til hensigtsmæssig kommunikation og lede og koordinere kommunikationsprojekter i mange forskellige professionelle sammenhænge.

Jobmuligheder

Som retoriker kan du planlægge, udføre og lede kommunikationsopgaver, og du er i stand til at identificere og analysere komplekse kommunikationsbehov og -problemer samt tilrettelægge strategier for deres løsning. På den baggrund kan du arbejde som tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, redaktør, skribent, som strategisk kommunikatør eller konsulent eller som underviser inden for skriftlig og mundtlig formidling. Det kan være som taleskriver i et ministerium, kommunikationschef i en kommune eller på anden måde kommunikationsansvarlig i en medievirksomhed eller i en interesseorganisation. 

Eksempler på arbejdspladser, der har kandidater fra retorik ansat: 

  • stat og kommune, fx hos SKAT og DSB samt i folketingsgrupper og ministerier 
  • interesseorganisationer, fx IBIS, Ungdomsbureauet og Fødevarebanken
  • selvstændigt som iværksættere
  • kommunikations- og konsulentbureauer, fx Advice a/s, Radius Kommunikation og Rhetorica
  • som Ph.d.-studerende på universitetet eller en anden højere læreanstalt

Læs også om forskning på faget og uddannelsens undervisning og opbygning.