Studiemiljø

På hvert kursus undervises der ud fra dialogiske principper om studenterdeltagelse, gruppearbejde og konstruktiv debat. Undervisningen er således karakteriseret ved en høj grad af interaktion mellem undervisere og studerende og mange plenumdiskussioner. Som studerende opnår du på denne måde en stor grad af selvstændighed og evne til kritisk stillingtagen.

Studiemiljøet er levende, spændende og dynamisk. Faget nyder godt af at kandidatstuderende kommer til uddannelsen fra mange forskellige studieretninger, bl.a. sprogvidenskabelige, psykologiske, kommunikationsorienterede, sociologiske, pædagogiske og filosofiske studier.

FAFOS

Fagligt Forum for Sprogpsykologi (FAFOS) er de studerendes fagråd og repræsenterer dermed de studerende i studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådenes repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer. FAFOS indkalder løbende  til fagrådsmøder, som er åbne for alle studerende på faget. FAFOS er samtidig en forening, der danner ramme om forskellige faglige og sociale aktiviteter på sprogpsykologi. FAFOS arrangerer både temaaftener med forskellige foredragsholdere og andre faglige og sociale aktiviteter. 

Karriereaften

Der er meget fokus på at sikre sammenhængen mellem uddannelsen i sprogpsykologi og det arbejde, der venter de færdige kandidater. Ét af tiltagene, som understøtter denne bestræbelse, er den årligt tilbagevendende karriereaften, hvor færdige kandidater fra uddannelsen kommer og fortæller nuværende studerende om, hvad de laver, hvordan de fik deres arbejde og giver gode råd til at blive klar til arbejdslivet.

NorS Nyt til studerende

Hver måned udsendes et nyhedsbrev til alle studerende ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. I nyhedsbrevet kan du læse om aktuelle og relevante emner som undervisnings- og eksamensforhold, studievejledningens arrangementer samt job- og praktikopslag.

Spindet

Fagligt Forum for Sprogpsykologi (FAFOS) står bag udgivelsen af tidsskriftet ”Spindet - Sprogpsykologisk information og debat”, der udkommer mindst én gang hvert semester. Der nedsættes en redaktion blandt de studerende, og Spindet kan fx udgives i samarbejde med undervisere. Spindet indeholder alt fra interessante artikler om sprogpsykologiske emner til boganmeldelser, debat og nyheder om selve studiet.

Nordisk kaffebar

Kaffebaren er det sociale samlingspunkt for alle på instituttet. Her kan du nyde en kop økologisk kaffe og slappe af fra det intellektuelle stress og jag. I Kaffebaren kan du også købe te, øl, vand og snacks til studievenlige priser og læse Politiken, Information, Weekendavisen og forskellige faglige tidsskrifter. Du kan også slappe af med et af de mange spil eller være med til et af de mange arrangementer i baren som fx konkurrencer i Trivial Pursuit, turneringer i bordfodbold eller mere kulturelle tiltag som ferniseringer i Galleri Kaffebaren, hvor både in- og eksterne kunstnere kan udstille i en måned. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren ca. én fredag om måneden.

Sprogkrogen

Tårnværelset i lokale 22.3.04 fungerer som socialt og fagligt samlingspunkt for studerende på sprogpsykologi, lingvistik og køn, seksualitet og forskellighed.