Hvorfor læse Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)?

På Ægyptologi bliver der undervist og forsket i alle aspekter af det gamle Ægyptens kultur. Undervisningen omfatter de fleste aspekter af den oldægyptiske civilisation: historie, religion, kunst, litteratur og materiel kultur.

Hvad kan jeg blive? 

Med denne baggrund kan du fx komme til at arbejde med undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, og du kan finde arbejde i konsulent- og rejsebranchen eller i det offentlige og i erhvervslivet.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 point. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (15 ECTS)

Ægyptiske hieroglyffer 1 (15 ECTS)

Introduktion til Ægyptens

oldtidskultur (15 ECTS)

Oldægyptisk kultur A (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Ægyptiske hieroglyffer 2 (15 ECTS)

Ægyptiske hieroglyffer 3 (15 ECTS)
Oldægyptisk kultur (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på Mellemøstens sprog og samfund

På Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) læser du sammen med de studerende på mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) og mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) det første halve år. Undervisningen foregår enten i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende eller som forelæsninger, som på nogle kurser kombineres med øvelsestimer. 

Du kommer til at arbejde med kildemateriale af skriftlige kilder og materielle levn (bl.a. templer, grave, huse). Den første skrift stammer fra ca. 3000 f.Kr., hvor Øvre og Nedre Ægypten blev samlet til ét rige. Nedtegnelser på papyri og indskrifter på statuer og bygninger danner baggrund for studier af dagligdagen i Nildalen og historiske begivenheder i Ægyptens Gamle Rige, Mellemste Rige og Ny Rige. 

På uddannelsen har du mulighed for at tage på ekskursion og studieophold i udlandet.  Læs mere om udlandsophold længere nede på siden.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi). Du kommer igennem 12 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) er studiet af den oldægyptiske civilisation, som er en af verdenshistoriens to tidligste højkulturer. Tiden strækker sig fra ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh. e.Kr. (fra de ældste tider og frem til den tid hvor landet bliver kristent).

Når du læser mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) beskæftiger du dig i første del af grundfagsstudiet med Mesopotamien og Ægypten. Det første halve år læser du sammen med de studerende fra assyriologi og nærorientalsk arkæologi. Herefter specialiserer du dig i en af tre grene: nærorientalsk arkæologi, assyriologi eller ægyptologi.

FAQ Karrieremuligheder

 

Studiet af sproget er koncentreret til undervisning i det klassiske sprogtrin, som kaldes middelægyptisk. Du får indblik i de kulturhistoriske aspekter gennem kurser i ægyptisk historie, religion, kunst og litteratur.

Du kommer til at arbejde med kildemateriale af skriftlige kilder og materielle levn (bl.a. templer, grave, huse). Desuden lærer du en del sprog, da der ikke findes meget dansksproget litteratur på området. Litteraturen er skrevet på engelsk, tysk og fransk. Du vil også blive i stand til at formidle din viden til forskellige målgrupper.

 

 

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver forskellige jobmuligheder. En uddannelse i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god ide at gøre din uddannelse bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket kan være en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til forskellige faciliteter. De fleste uddannelser har omfattende biblioteker, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på uddannelserne. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi).

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)

 

Det er studiet af den ægyptiske kultur (historie, religion, kunst, litteratur) og indlæring af hieroglyffer (ægyptisk skrifttegn), som blev skrevet på papyrus, eller hugget i relieffer på tempelbygninger m.m. Den første skrift stammer fra ca. 3000 f.Kr., hvor Øvre og Nedre Ægypten blev samlet til ét rige. Nedtegnelser på papyri og indskrifter på statuer og bygninger danner baggrund for studier af dagligdagen i Nildalen og historiske begivenheder i Ægyptens Gamle Rige, Mellemste Rige og Ny Rige.

Det er altså et sprogfag, med hovedvægten på at læse hieroglyffer og middelægyptisk. Senere kan du specialisere sig i demotisk eller koptisk.

 

 

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk, er en klar fordel. Læs mere om adgangskrav.

 

 

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Hvis du kender lidt til Ægyptens og Mesopotamiens historie fra ca. 3000 f. Kr., har du et lille forspring.

 

 

 

 

 

 

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at konsumere et stort pensum og videreformidle det. Som uddannet ægyptolog kan du - med tilvalg i arkæologisk teknik og metode - måske få mulighed for at deltage i arkæologiske udgravninger. Mange ægyptologer arbejder både under og efter studierne som rejseførere i Ægypten. 

 

 

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I begyndelsen er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at få nogle gode studievaner fra starten.

 

 

 

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Generelt bestemmer du selv, hvor ofte du går til undervisning, da der ikke er mødepligt, men jo mere du opholder dig på universitetet, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles. 

 

 

Du må forberede dig på selv at bære en stor del af arbejdet for at komme ud. Du vil muligvis finde det nødvendigt at tage til andre universiteter i Europa eller andre steder for at indsamle materiale til opgaver eller specialet. Med et par års mellemrum arrangerer instituttet studieture til Ægypten. 

 

 

Af et institut med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til instituttet: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk Selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent over for nye ideer og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Oldtidsfagene har en fast årlig studietur på 4 dage til museerne i Berlin. 

 

 

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte en ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, mens hjælpelæreren "samler op" på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester).

På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

 

 

Vi har et bibliotek, hvortil der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis du ikke vil proviantere i kantinen.

 

 

 

 

Lignende uddannelser