Undervisning og opbygning

På Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) læser du sammen med de studerende på mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) og mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) det første halve år. Undervisningen foregår enten i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende eller som forelæsninger, som på nogle kurser kombineres med øvelsestimer. 

Du kommer til at arbejde med kildemateriale af skriftlige kilder og materielle levn (bl.a. templer, grave, huse). Den første skrift stammer fra ca. 3000 f.Kr., hvor Øvre og Nedre Ægypten blev samlet til ét rige. Nedtegnelser på papyri og indskrifter på statuer og bygninger danner baggrund for studier af dagligdagen i Nildalen og historiske begivenheder i Ægyptens Gamle Rige, Mellemste Rige og Ny Rige. 

På uddannelsen har du mulighed for at tage på ekskursion og studieophold i udlandet.  Læs om mulighederne for udlandsophold.

Forberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet på studiet består i at finde kilder og indsamle materiale, læse, oversætte, reflektere over og analysere stoffet. Du lærer at fortolke og rekonstruere oldtidskulturer ved at studere gamle tekster, og du bliver i stand til at læse hieroglyffer og middelægyptisk.  Du kan arbejde derhjemme, på biblioteker og arkiver, eller du kan mødes med din læsegruppe. 

Litteratur og undervisningssprog

Der anvendes udelukkende fremmedsproget litteratur, og derfor er det en forudsætning, at du er fortrolig med engelsk, tysk og helst også fransk og er indstillet på at deltage i engelsksprogede kurser og seminarer under studieforløbet.

Eksamensformer

Eksamensformerne varierer alt efter hvilket fag, du følger og omfatter både mundtlige prøver såvel som skriftlige opgaver. Du kan læse mere om de eksamensformer, der knytter sig til de enkelte fag i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til nærorientalske oldtidskulturer (15 ECTS)

Ægyptiske hieroglyffer 1 (15 ECTS)
Introduktion til Ægyptens

oldtidskultur (15 ECTS)

Oldægyptisk kultur A (15 ECTS

2. år

3. semester 4. semester
Ægyptiske hieroglyffer 2 (15 ECTS) Ægyptiske hieroglyffer 3 (15 ECTS)
Oldægyptisk kultur (15 ECTS) Videnskabsteori (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)