Udlandsophold

Som studerende på fransk sprog og kultur har du masser af muligheder for at give din akademiske profil en international dimension. Du kan tage til udlandet på udveksling eller sommerskole, planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis i en virksomhed, eller lave bachelor- eller specialeforberedende arbejde.

Du kan tage på udvekslingsophold på forskellige tidspunkter i studiet. Et udvekslingsophold varer typisk et semester. De fleste tager af sted enten på deres tilvalgsår (3. studieår) eller i løbet af kandidatuddannelsen (4. eller 5. studieår). Det er vigtigt at planlægge studieophold i udlandet i god tid, typisk et år forinden.

Du kan få hjælp fra uddannelsens Erasmuskoordinator, der hjælper interesserede studerende i at komme af sted på udveksling.

Fransk sprog og kultur har udvekslingsaftaler gennem Erasmusprogrammet med en række universiteter i Frankrig:

  • Université Charles de Gaulle Lille III (Sc. Hum., Lettres, Arts)
  • Université de Caen 
  • Université de Paris Ouest Nanterre (Paris X) 
  • Université de Paris VII Denis Diderot 
  • Université de Perpignan
  • Université François Rabelais (Tours)

Du kan også søge en udvekslingsplads i norden gennem Nordplus programmet eller på et oversøisk universitet, som Københavns Universitet samarbejder med. Endelig kan du selv arrangere dit udlandsophold.